Prof. dr. Francesco Nicoli

ContactProf. dr. Francesco Nicoli

Email: francesco.nicoli@ugent.be

Biografie

Francesco Nicoli is universitair docent Europese en internationale economische governance. Als politiek econoom behandelt zijn onderzoek de interacties tussen instellingen voor economisch bestuur, de publieke opinie en economische crises in een dynamisch perspectief; Over het algemeen is hij geïnteresseerd in hoe economische crises het proces van integratie en soevereiniteitstoewijzing in Europa en elders vormgeven. Hij heeft een grote interesse in het toepassen en ontwikkelen van multimethode-benaderingen voor de analyse van sociaalwetenschappelijke gegevens, het verzamelen van nieuwe datasets en het construeren en beheren van experimenten. Er zijn recente publicaties verschenen over European Union Politics, het Journal of Common Market Studies, het Journal of European Integration, het Journal of European Public Policy en het European Journal of Public Health.
Hij is van oorsprong Italiaans en heeft in Frankrijk, Duitsland, België en Nederland gewoond. Voordat hij terugkeerde naar de academische wereld, werkte hij voor de EU-gerichte denktanks Bruegel, CEPS en European Policy Centre; hij heeft nog steeds belangstelling voor de relaties tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en daadwerkelijke beleidsapplicaties.
Aan de UGent is hij verantwoordelijk voor een cursus Internationale en Europese economie, een cursus over de economische, juridische en politieke elementen van overheidseconomie en de economische module van een cursus over geavanceerde Europese integratie.
U kunt prof. Nicoli op twitter (@francesconicoli) en op zijn blog (Francesconicoli.wordpress.com) waar hij regelmatig nieuwe ideeën en concepten publiceert voordat hij ze naar voren brengt als echt academisch onderzoek.


Expertise

Onderneming en overheid
Internationale economie

Publicaties