Prof. dr. Carine Smolders

Prof. dr. Carine SmoldersContactgegevens / onderzoeksdisciplines / publicaties

 
Vraag & antwoord

Welk verborgen talent heb je?

Empathie, snel een probleem kunnen analyseren, flexibiliteit.

Waar gaat jouw onderzoek over?

Mijn onderzoek betreft de beleidsmatige kant van de fiscaliteit en de financiën en dit zowel op het niveau van de lokale als de regionale besturen. Vaak wordt daarbij vanuit een politiek kader vertrokken, maar ook behavioural inzichten zijn belangrijk. Methodologisch ga ik doorgaans kwantitatief te werk (tijdreeksen, panel data analyse). In de toekomst wil ik me meer toeleggen op experimenteel design en op meer difference-in-difference studies omdat die toelaten meer causale relaties te leggen.

Onderzoeksvragen die me boeien zijn bv.: Is de lokale belastingstructuur politiek bepaald? Hoe beïnvloeden de lokale belastingkeuzes de herverkiezingskansen van politici? Hoe bepalend zijn lokale belastingen voor de woonplaatskeuze van burgers en indirect dus ook voor het objectief belastingvermogen van een gemeente? Zijn lokale belastingen een intermediërende variabele bij hun beslissing over hoe tevreden ze zijn inzake het lokale beleid? Stromen dotaties meer naar gemeenten met politieke affiliaties in Brussel? Hoe kunnen we dotatiestromen optimaliseren? Wat is het belang van onze fiscal federalism en partijpolitieke context in deze? Hoe kan je de regionale belastingen optimaliseren? Welke modellen laten toe om regionale belastingontvangsten te voorspellen? Hoe kan je belastingen nudgen, zodat ze meer aanvaardbaar worden? Wat is bepalend voor de tax compliance?

Vanwaar de interesse in dat onderwerp?

Ik was al vroeg geboeid door beleid en hoe dit gefinancierd wordt. Met Prof. Dr. B.Heyndels (VUB) ontwikkelde ik een zijprojectje tijdens mijn PhD-traject rond fiscale illusie en sindsdien heeft de materie me niet meer losgelaten.

Waarom is jouw onderzoek maatschappelijk relevant?

Beleid kost geld en het is belangrijk dat de juiste efficiency/equity afwegingen gemaakt worden. Daarom is het bestuderen van belastingen vanuit een beleidsmatige optiek zo nuttig.

Wat hoop je nog te bereiken binnen jouw academische carrière?

Relevante onderzoeksresultaten m.b.t. de geformuleerde vragen behalen; promotor zijn van geslaagde academische maar ook beleidsrelevante doctoraten; meewerken aan beleidsrelevant onderzoek; door internationale contacten nieuwe onderzoeksideeën en -inzichten op doen.

Wat is het eerste wat je doet wanneer er onverwacht een gaatje vrijkomt in je agenda?

Lezen, sporten, kokerellen en in functie van het seizoen: bloemen kweken.