Dr. Ben Suykens

Ben SuykensContactgegevens / onderzoeksdisciplines / publicaties

 
Vraag & antwoord

Waar gaat jouw onderzoek over?

Mijn onderzoek gaat over vermarkting van middenveldorganisaties. Denk maar aan het sturen op basis van prestatiemetingen, het introduceren van management tools zoals kritieke prestatie indicatoren, of het invoegen van verdienmodellen bij kern- (vb. toegangsprijzen) of nevenactiviteiten (vb. tombola’s). Onderzoek laat zien dat middenveldorganisaties over de ganse wereld worstelen met vermarkting. Waar voorstanders aangeven dat deze trend kan bijdragen aan een efficiënter en financieel stabieler middenveld, waarschuwen critici dat deze evolutie de sociale missie ondermijnt. Eerder dan normatief stelling te kiezen, tracht ik empirisch na te gaan onder welke voorwaarden bedrijfsmatige praktijken wel/niet kunnen werken bij bepaalde type middenveldorganisaties.

Vanwaar de interesse in dat onderwerp?

Voor mijn doctoraatsonderzoek werkte ik een tijdje bij een sociale onderneming. Dit leerde me dat het inzetten van bedrijfsmatige praktijken en kennis om sociale doelstellingen te bereiken niet evident is. Dit was voor mij de trigger om hier academisch verder mee aan de slag te gaan. 

Waarom is jouw onderzoek maatschappelijk relevant?

Naast het stimuleren van het maatschappelijke debat en het samenbrengen van mensen leveren middenveldorganisaties een veelheid aan publieke diensten. Mijn onderzoek geeft inzicht wanneer het voor middenveldorganisaties zinvol is om met bedrijfsmatige praktijken/kennis aan de slag te gaan, en wanneer vooral ook niet.

Hoe zouden collega's jou omschrijven?

‘Een gedreven, maar collegiale medewerker’ – hoop ik ;-)

Wat is het eerste wat je doet wanneer er onverwacht een gaatje vrijkomt in je agenda?

Indien ik geen achterstand heb op mijn onderzoek- of onderwijsactiviteiten, dan moet ik daar niet lang over nadenken: sporten of slapen ;-).