Prof. dr. Joris Voets

Prof. dr. Joris VoetsContactgegevens / onderzoeksdisciplines / publicaties

 
Vraag & antwoord

Welk verborgen talent heb je?

Geen idee, daarom heet het ook ‘verborgen talent’, vermoed ik?

Waar gaat jouw onderzoek over?

Enerzijds over governance netwerken met vragen als hoe overheden als metagovernor omgaan met governance netwerken en hoe ze te managen, op te volgen en te evalueren om resultaat te bereiken. Anderzijds over het functioneren van lokale besturen als meest burgernabij bestuur en hoe ze omgaan met een groeiend en complex wordend takenpakket: wat doen ze zelf, besteden ze uit of doen ze in samenwerking, hoe organiseren ze zichzelf hierop, hoe kunnen we lokale bestuurskracht versterken? Daarbij hoort ook de vragen hoe een goede interbestuurlijke samenwerking tussen lokale, regionale en federale overheden te bereiken en hoe regionale schalen daarbij kunnen helpen.

Vanwaar de interesse in dat onderwerp?

Governance netwerken zijn kruispunten van politiek, beleid en management. Politiek: er zijn macht en belangen in het spel, strategieën om idealiter samen maar ook individueel en soms achter de schermen resultaten te bereiken. Beleid: governance netwerken zijn bezig met beleidsuitvoering van de betrokken (semi-)publieke organisaties maar evenzeer bezig met gezamenlijke beleidsvorming op het niveau van het netwerk zelf. Management: samenwerking moet actief gestuurd worden, met een specifieke managementkoffer en -vaardigheden. Lokale besturen en regio’s zijn boeiend omdat daar inhoudelijk zoveel samenkomt: hoe algemene ambities omtrent welzijn, klimaat, mobiliteit, ruimtelijke ordening, groenblauwe netwerken vertalen naar de concrete lokale context?

Waarom is jouw onderzoek maatschappelijk relevant?

Veel maatschappelijke uitdagingen – integrale jeugdhulp, geïntegreerde zorg, duurzame mobiliteit … - samenwerking tussen overheden en niet-publieke actoren vergen samenwerking, maar hoe we dat exact moeten doen, de nodige capaciteit daarvoor kunnen genereren, dat best organiseren en aansturen, enz. weten we niet zo goed: kennis hierover en instrumenten hiervoor helpen creëren en verspreiden is dan ook absoluut maatschappelijk relevant. Hetzelfde geldt voor beter begrijpen en helpen verbeteren van lokale bestuurskracht en regionale slagkracht.

Hoe zouden collega’s jou omschrijven?

Goede vraag, moet je aan hen vragen, maar wellicht: collegiaal, betrouwbaar, met een luisterend oor, joviaal (toch pre-corona), open geest en breed geïnteresseerd, pragmatisch ingesteld. Ik kan me ook wat minder positief klinkende kenmerken inbeelden, maar die hoeven niet online te staan, lijkt me. ;-)

Wat hoop je nog te bereiken binnen jouw academische carrière?

Het klinkt ongetwijfeld onvoldoende ambitieus in de oren van sommige collega’s, maar eerder dan ‘Grote Mijlpalen’ in de zin van ‘toppublicatie of boek X’, ‘toponderzoek Y’, of ‘een groot team Z’ te formuleren, hoop ik vooral opnieuw wat meer ruimte te vinden om zelf onderzoek te doen en meer te lezen – de stapel ‘nog interessante en te bekijken artikels’ neemt immers epische proporties aan. Als die ruimte er weer komt, komen ‘Grote Mijlpalen’ vanzelf weer in beeld. Verder vooral proberen goed onderwijs te bieden en de dienstverleningsactiviteiten efficiënter in te vullen om de ‘lees- en denkruimte’ weer wat te vergroten.

Wat is het eerste wat je doet wanneer er onverwacht een gaatje vrijkomt in je agenda?

Afhankelijk van het seizoen/het moment: ofwel de tuin in om de epische strijd met het onkruid en de slakken aan te gaan en nog wat eigen groenten te redden, ofwel de mountain- of gravelbike op om even goed uit te waaien.