Doelstellingen

Het Forensisch Instituut beoogt:

  • de optimalisatie van de dienstverlening naar de magistratuur
  • de coördinatie van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek
  • de opleiding van kandidaat-deskundigen
  • de organisatie van informatiebijeenkomsten ten behoeve van professioneel geïnteresseerden
  • een nationale en internationale samenwerking met gelijkaardige organisaties

Multidisciplinaire aanpak

Het instituut beoogt zowel de wetenschappelijke samenwerking als de samenwerking op gebied van dienstverlening naar de parketten, hoven en rechtbanken verder op elkaar af te stemmen. Dat is het logische gevolg van de huidige evolutie in de forensische wetenschappen, waarbij een multidisciplinaire aanpak een must is.

Het onderzoek start steeds op de plaats van het misdrijf (“crime scene”) waarbij niet alleen het lichaam, maar ook de omgevende biologische sporen een primordiale rol spelen. Bij het verdere onderzoek, nl. de forensische autopsie, zullen al dan niet verdachte sporen op het lichaam gevrijwaard worden, o.a. met het oog op identificatie van slachtoffer en/of verdachte (DNA-onderzoek). Het toxicologisch onderzoek zal in de meerderheid van de gevallen eveneens in dit stadium gestart worden.

Gezien de kans op contaminatie en deterioratie van de sporen en de toxicologische stalen, is een vlugge, kwalitatieve coöperatie tussen de diverse betrokken actoren enorm belangrijk.

Weg van “crime scene” via autopsie naar analyse geoptimaliseerd

Het samenwerkingsverband zal op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek zeer nuttig zijn, gezien de snelle evolutie op verschillende technische gebieden.

“Crime scene analysis” vergt nog verder intensief onderzoek om de kwaliteit van de bemonstering, de bewaring van de stalen en de analyse verder te optimaliseren. Dit geldt niet alleen voor de biologische sporen (bv. DNA-onderzoek bij ontbonden lichamen), maar ook voor de toxicologische stalen.

In die zin kan de “chain of custody” – meer in het bijzonder de weg van “crime scene”, via autopsie tot analyse – geperfectioneerd worden, gezien elke schakel een invloed heeft in het geheel van het onderzoek.