Decanaat

Het decanaat bestaat uit de administratief secretaris en twee administratief medewerkers. Deze dienst speelt een centrale rol binnen de administratie van de faculteit. Het decanaat bereidt de dossiers voor van de faculteitsraden en van diverse facultaire overlegorganen en voert vervolgens de genomen beslissingen uit. Het decanaat waakt er tevens over dat de beslissingen van het universiteitsbestuur die de faculteit aanbelangen, ten uitvoer worden gebracht.

Contact

Prof. dr. Jan Van Bocxlaer
Decaan
Tel.: +32 9 264 81 30
Jan.VanBocxlaer@UGent.be

Claudine Bogaert
Administratief secretaris
Tel.: +32 9 264 80 41
Claudine.Bogaert@UGent.be

Annelies Cornelis
Internationalisering
Tel.: +32 9 264 81 47
annelies.cornelis@ugent.be

fci.fw@ugent.be

Monique Vertriest
Medewerker
Tel.: +32 9 264 80 01
Monique.Vertriest@UGent.be

Carine Staessens
Medewerker
Tel.: +32 9 264 80 40
Tel.: +32 9 264 83 63
Carine.Staessens@UGent.be