Decanaat

Het decanaat bestaat uit de administratief secretaris een facultair beleidsmedewerker en drie administratief medewerkers. Deze dienst speelt een centrale rol binnen de administratie van de faculteit. Het decanaat bereidt de dossiers voor van de faculteitsraden en van diverse facultaire overlegorganen en voert vervolgens de genomen beslissingen uit. Het decanaat waakt er tevens over dat de beslissingen van het universiteitsbestuur die de faculteit aanbelangen, ten uitvoer worden gebracht..  Tot slot neemt het decanaat ook nog een belangrijk organisatorisch en logistiek takenpakket op binnen het geheel van de faculteit. Voor facultaire aangelegenheden allerhande is het decanaat ook vaak het eerste aanspreekpunt.

Contact

Prof. dr. Jan Van Bocxlaer
Decaan
Tel.: +32 9 264 81 30
Jan.VanBocxlaer@UGent.be

Sofie Beyaert
Administratief secretaris
Tel.: +32 9 264 80 41
Sofie.Beyaert@UGent.be

Carine Staessens
Administratief medewerker
Tel.: +32 9 264 80 40
Tel.: +32 9 264 83 63
Carine.Staessens@UGent.be

Monique Vertriest
Medewerker
Tel.: +32 9 264 80 01
Monique.Vertriest@UGent.be

Lut Sonck
Logistiek medewerker
Tel.: +32 9 264 83 62
Lut.Sonck@UGent.be