Onderwijsaanbod

De cluster onderwijsaanbod staat in voor de coördinatie bij de samenstelling, de organisatie en de bekendmaking van het opleidingsaanbod van de faculteit.

 

Taken:

  • Onderwijsadministratie: samenstellen dossier programmawijzigingen, begeleiden actualisatie van studiefiches en begroting van werkvormen, administreren van de aanstelling van de lesgevers en de overige elementen van het opleidingsaanbod: toelatingsvoorwaarden, opleidingscompetenties, academische kalenders, wettelijke beroepsbepalingen,…
  • Inroosteren onderwijsactiviteiten en het reserveren van de lokalen in Centauro.
  • Informatie verstrekken in verband met het onderwijs in de FFW, o.a. organisatie infomomenten m.b.t. keuze master, masterproeven, keuzevakken, beroepsmogelijkheden, …
  • Organiseren van facultaire introductiedagen, infodagen en open lessen.
  • Facultair coördineren van en deelnemen aan de regionale infobeurzen (SID-ins) en centraal aangestuurde infodagen (vb. extra infobeurs).
  • Onderhoud opleidingsbrochures en carrièregids.
  • Verzorgen onderwijscommunicatie .   
  • Ondersteuning van de Opleidingscommissies.

 

Contact:

Dr. Caroline Van den heede

Tel.: 09 264 80 31

Adres: Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Ottergemsesteenweg 460, 9000 Gent, gelijkvloers, lokaal 070 (naast decanaat)

Caroline.Vandenheede@UGent.be

 

Els Vansteenkiste

Tel.: 09 264 80 30

Adres: Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Ottergemsesteenweg 460, 9000 Gent, gelijkvloers, lokaal 069 (naast seminariezaal 3)

Els.Vansteenkiste@UGent.be