Beleidscommissie

De beleidscommissie formuleert voorstellen over het personeelsbeleid aan de Faculteitsraad. Dit gebeurt jaarlijks in een beleidsplan met concrete voorstellen voor het eerstvolgend jaar en prognoses voor de volgende 4 tot 5 jaar.

Contact

ambtshalve stemgerechtigde ZAP-leden

Jan Van Bocxlaer, decaan - voorzitter

Stefaan De Smedt, prodecaan

Chris Vervaet, vakgroepvoorzitter FW01

Tom Coenye, vakgroepvoorzitter FW02

Sarah De Saeger, vakgroepvoorzitter FW03 – onderwijsdirecteur

 

Verkozen stemgerechtigde ZAP-leden

Valérie Vanhoorne

Dieter Deforce

Katrien Remaut

 

Stemgerechtigde AAP en ATP

Orphélie Lootens, AAP-vertegenwoordiger

Izet Karalic, ATP-vertegenwoordiger.