Beleidscommissie

De beleidscommissie formuleert voorstellen over het personeelsbeleid aan de Faculteitsraad. Dit gebeurt jaarlijks in een beleidsplan met concrete voorstellen voor het eerstvolgend jaar en prognoses voor de volgende 4 tot 5 jaar.

Contact

Prof. dr. Jan Van Bocxlaer ( Voorzitter )

Prof. dr. Tom Coenye ( Secretaris )

Prof. dr. Chris Vervaet

Prof. dr. Sarah De Saeger

Prof. dr. Stefaan De Smedt

Prof. dr. Serge Van Calenbergh ( Onderwijsdirecteur )

Prof. dr. Thomas De Beer

Mevr. Jana Verstraete ( AAP-vertegenwoordiger )

Mevr. Evelien Wynendaele( AAP-vertegenwoordiger )

Dhr. Izet Karalic ( ATP-vertegenwoordiger )

Mevr. Claudine Bogaert ( ATP-vertegenwoordiger )