Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO)

De Commissie Kwaliteitszorg onderwijs (CKO) wordt voorgezeten door de facultaire onderwijsdirecteur.

De CKO organiseert de onderwijsevaluaties door studenten, verwerkt, bespreekt en volgt de resultaten op en organiseert de terugkoppeling ervan naar lesgevers, vakgroepen en opleidingscommissies.

Samenstelling

Prof. dr. Serge Van Calenbergh ( Onderwijsdirecteur )

ir. Els Vansteenkiste ( secretaris )

Prof. Filip De Vos

Prof. Katrien Remaut

Prof. Bart De Spiegeleer

Mevr. Valérie Vanhoorne( AAP-vertegenwoordiger )

Mevr. Ciska De Ruyver ( beleidsmedewerker )

Studentenvertegenwoordigers

Jeiran Mosalanejad

Jolien Stevens

Sarah Taveirne

Anouk Vermeulen