Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO)

De Commissie Kwaliteitszorg onderwijs (CKO) wordt voorgezeten door de facultaire onderwijsdirecteur.

De CKO organiseert de onderwijsevaluaties door studenten, verwerkt, bespreekt en volgt de resultaten op en organiseert de terugkoppeling ervan naar lesgevers, vakgroepen en opleidingscommissies.

Samenstelling AJ 2017-2018

Prof. dr. Serge Van Calenbergh ( Onderwijsdirecteur )

ir. Els Vansteenkiste ( secretaris )

Prof. Filip De Vos

Prof. Katrien Remaut

Prof. Bart De Spiegeleer

Mevr. Sofie Velghe ( AAP-vertegenwoordiger )

Mevr. Ciska De Ruyver ( beleidsmedewerker )

Studentenvertegenwoordigers

Jolien Stevens ( BA2 )

Jeiran Mosala (BA3 )

Sigrid Verhelst ( MA1 )

Laura Van Hevele ( MA2 )