Diversiteitscommisie

Doelstelling

Het Diversiteitsteam is een facultair overlegorgaan dat is opgericht om een overkoepelend zicht te krijgen op wat leeft inzake diversiteit in de faculteit. De stuurgroep functioneert als evaluatie instrument voor bestaande en toekomstige projecten en stippelt een facultair diversiteitsbeleid uit. Het is de bedoeling dat leden vanuit hun eigen ervaring en vakgebied informatie uitwisselen en problemen met betrekking tot diversiteit signaleren. De stuurgroep functioneert als denktank en overlegforum.

Contact

Christophe Stove (VZ)

Sarah De Saeger

Lies Lahousse

Aysenur Akkus (student 3de bachelor)

Abbas Hamdany (student 3de bachelor)

NN Student

Orphélie Lootens

Ine Lentacker

Izet Karalic

Marianne Bailleul

Manon Uijttewaal

Lien Van den heede