Eerste Interventieploeg (EIP)

Wat is de Eerste Interventieploeg

De Eerste Interventieploeg van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen bestaat uit een groep medewerkers die, op vrijwillige basis, instaat voor de veiligheid van de mensen aanwezig in de faculteit, alsook voor de veiligheid van de gebouwen zelf.

De taken bestaan uit het houden van preventief toezicht en het verlenen van basishulp in geval van incidenten.

De leden van de eerste interventieploeg krijgen daartoe een gepaste opleiding en volgen regelmatig bijkomende trainingen. De opgedane kennis wordt minstens een keer per academiejaar in praktijk gebracht via een evacuatieoefening, al dan niet aangekondigd. Dit laat ook toe de overige personeelsleden en de studenten vertrouwd te maken met de situatie van een evacuatie.

De facultaire veiligheidscoördinator wordt bijgestaan door twee veiligheidsassistenten. Daarnaast zijn er per verdieping en voor elke vleugel, twee personen voorzien die lokaal assisteren in geval van een incident of evacuatie.

Contact

Dhr. Bart Lucas

Dhr. Izet Karalic