Faculteitsraad

Op facultair niveau is de Faculteitsraad het hoogste bestuurlijke orgaan. De Faculteitsraad neemt beslissingen binnen zijn eigen bevoegdheid of geeft adviezen aan het Bestuurscollege of de Raad van Bestuur van de UGent. Zowel personeelsleden als studenten zijn vertegenwoordigd. De voorzitter van de Faculteitsraad is de decaan, die voor een periode van twee jaar verkozen wordt uit de groep hoogleraren en gewoon hoogleraren. De input voor de besprekingen in de Faculteitsraad wordt geleverd door enerzijds de vakgroepen en anderzijds de facultaire commissies.

Kalender

Agenda's en Verslagen

Contact

Prof. dr. Jan Van Bocxlaer ( Decaan )

Prof. dr. Tom Coenye ( Academisch secretaris )

Prof. dr. Serge Van Calenbergh ( Onderwijsdirecteur )

Prof. dr. Stefaan De Smedt ( Prodecaan )

Prof. dr. Chris Vervaet

Prof. dr. Koen Boussery

Prof. dr. Thomas De Beer

Prof. dr. Dieter Deforce

Prof. dr. Sarah De Saeger

Prof. dr. Filip De Vos

Apr. Sofie Velghe ( Vertegenwoordiger van het AAP )

Apr. Astrid Foubert ( Vertegenwoordiger van het AAP )

Mevr. Christel Detavernier ( Vertegenwoordiger van het ATP )

Mevr. Silke Henry ( Vertegenwoordiger van de studenten )

Dhr. Laurens Leys ( Vertegenwoordiger van de studenten )

Mevr. Claudine Bogaert ( Administratief secretaris (zonder stemrecht))