Faculteitsraad

Op facultair niveau is de Faculteitsraad het hoogste bestuurlijke orgaan. De Faculteitsraad neemt beslissingen binnen zijn eigen bevoegdheid of geeft adviezen aan het Bestuurscollege of de Raad van Bestuur van de UGent. Zowel personeelsleden als studenten zijn vertegenwoordigd.

De voorzitter van de Faculteitsraad is de decaan, die voor een periode van twee jaar verkozen wordt uit de groep hoogleraren en gewoon hoogleraren.

De input voor de besprekingen in de Faculteitsraad wordt geleverd door enerzijds de vakgroepen en anderzijds de facultaire commissies.

Agenda

Verslagen

U kan de verslagen raadplegen via Documentenbeheer.

Contact

 • Prof. dr. Jan Van Bocxlaer ( Decaan )
 • Prof. dr. Tom Coenye ( Academisch secretaris )
 • Prof. dr. Serge Van Calenbergh ( Onderwijsdirecteur )
 • Prof. dr. Stefaan De Smedt ( Prodecaan )
 • Prof. dr. Chris Vervaet
 • Prof. dr. Koen Boussery
 • Prof. dr. Thomas De Beer
 • Prof. dr. Dieter Deforce
 • Prof. dr. Sarah De Saeger
 • Prof. dr. Katrien Remaut
 • Prof. dr. Lies Lahousse
 • Apr. Christoph Portier( Vertegenwoordiger van het AAP )
 • Apr. Jana Verstraete( Vertegenwoordiger van het AAP )
 • Dhr. Izet Karalic ( Vertegenwoordiger van het ATP )
 • Mevr. Gülsüm Gücenmez ( Vertegenwoordiger van de studenten )
 • Mevr.  Marlies Buelens  ( Vertegenwoordiger van de studenten )
 • Mevr. Marianne Bailleul ( Verkozen opvolger vertegenwoordiging ATP )
 • Mevr. Tamara Nachtegael
 • Mevr. Claudine Bogaert ( Administratief secretaris )