Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek heeft een vaste samenstelling en wordt dus niet elk jaar opnieuw samengesteld. Deze commissie behandelt de facultaire kredieten voor mobiliteit van onderzoekers in het buitenland en de facultaire opvang van FWO-sb-kandidaten.

Contact

ZAP

Dieter Deforce (VZ)

Aurélie Crabbé

Thomas De Beer

Katrien Remaut

Jan Van Bocxlaer

 

AAP

Amélie Descamps

Elke Gasthuys

Yasmine Bader