Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek heeft een vaste samenstelling en wordt dus niet elk jaar opnieuw samengesteld. Deze commissie behandelt de facultaire kredieten voor mobiliteit van onderzoekers in het buitenland en de facultaire opvang van IWT-kandidaten.

Reglementen

I. Facultaire kredieten voor mobiliteit in het buitenland van doctoraatsstudenten en post-doctorale onderzoekers.

II. Facultair reglement opvang IWT kandidaten

Contact

Prof. dr. Tom Coenye
Voorzitter

Prof. dr. Dieter Deforce

Prof. dr. Kevin Braeckmans

Prof. dr. Sarah De Saeger

Prof. dr. Thomas De Beer

Prof. dr. Jan Van Bocxlaer

Dr. Eva Vandeplassche
AAP-vertegenwoordiger

Apr. Gilke De Middeleer
AAP-vertegenwoordiger