Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek heeft een vaste samenstelling en wordt dus niet elk jaar opnieuw samengesteld. Deze commissie behandelt de facultaire kredieten voor mobiliteit van onderzoekers in het buitenland en de facultaire opvang van FWO-sb-kandidaten.

Contact

Prof. dr. Dieter Deforce
Voorzitter

Prof. dr. Lies Lahousse

Prof. dr. Tom Coenye

Prof. dr. Sarah De Saeger

Prof. dr. Thomas De Beer

Prof. dr. Jan Van Bocxlaer

Dr. Yorick Janssens
AAP-vertegenwoordiger

Apr. Valérie Vanhoorne
AAP-vertegenwoordiger