Opleidingscommissies

 

Er zijn zes opleidingscommissies: voor de Bacheloropleiding, de Master Farmaceutische Zorg, de Master Geneesmiddelenontwikkeling, de ManaMa in de Industriële Farmacie, de ManaMa in de Ziekenhuisfarmacie en de ManaMa in de Klinische Biologie. Ze zijn als volgt samengesteld.

Opleidingscommissie bachelor in de Farmaceutische Wetenschappen

ZAP

Prof. Stefaan De Smedt (voorzitter)

Prof. Serge Van Calenbergh

Prof. Philippe Smet

Prof. Katrien Remaut

Prof. Filip De Vos

Prof. Chris Vervaet

Prof. Johan Van de Voorde

Prof. Christoph Stove

Mevr. Liesbet Cosyn

Mevr. Valérie Vanhoorne

Mevr. Katrien Foubert

Mevr. Bimbola Adesiyan

Mevr. Anna Alikhanbeigi

Mevr. Hanna De Baets

Mevr. Oriane Gillon

Mevr. Hannah Hirmz


Waarnemers: professoren Jan Van Bocxlaer, Bart De Spiegeleer, Koen Boussery en Sarah De Saeger (voorzitter FCI), Lien Van den heede
Ondersteunend: Mevr. Ciska De Ruyver (secretaris), Els Vansteenkiste en Karen Saerens

Opleidingscommissie master Farmaceutische Zorg

Prof. Koen Boussery (voorzitter)

Prof. Serge Van Calenbergh

Prof. Thierry Christiaens

Prof. Leen De Bolle

Prof. Lies Lahousse

Apr. Alain Bourda

Mevr. Katrien Foubert

Mevr. Sophie Scheire

Mevr. Jolien Stevens

Dhr. Jonas Dobbelaere

Mevr. Lauren Vanherpe

 

Waarnemers:

De professoren Jan Van Bocxlaer en Sarah De Saeger

Ondersteunend:

Mevr. Ciska De Ruyver (secretaris) en mevr. Els Vansteenkiste

Opleidingscommissie master Geneesmiddelenontwikkeling

Prof. Bart De Spiegeleer (voorzitter)

Prof. Serge Van Calenbergh

Prof. Thomas De Beer

Prof. Koen Raemdonck

Prof. Dieter Deforce

Prof. An Vermeulen

Dhr. Matthias D’Hondt

Dhr. Christoph Portier

Mevr. Evelien Wynendaele

Mevr. Merel Wauters

Dhr. Seppe Ghijs

Mevr. Lot Claeys

Mevr. Jeiran Mosalanejad

 

Waarnemers:

De professoren Jan Van Bocxlaer en Sarah De Saeger

Waarnemend op uitnodiging:

Dhr. Kobe Vercruysse, mevr. Shana Van de Steene en mevr. Sigrid Deprez

Ondersteunend:

Mevr. Ciska De Ruyver (secretaris) en mevr. Els Vansteenkiste

 

Opleidingscommissie ManaMa Klinische biologie

Prof. Jan Van Bocxlaer (voorzitter)

Prof. Véronique Stove

Prof. Alain Verstraete

Prof. Frank Martens

Apr. Bioloog An Boel

Dhr. Thomas Demuyser

Dhr. Arne Vandevelde

 

Waarnemer:

Prof. Serge Van Calenbergh

Ondersteunend:

Mevr. Els Vansteenkiste (secretaris)

 

Opleidingscommissie ManaMa Industriële farmacie

Prof. Thomas De Beer, voorzitter, UGent

Prof. Bart De Spiegeleer, UGent

Prof. Yvan Vander Heyden, VUB

Prof. Ann Van Eeckhout, VUB

Prof. Guy Van den Mooter, KUL

Prof. Ann Van Schepdael, KUL

Prof. Filip Kiekens, UA

 

Studenten:

Mevr. Helena Vande Weghe, studentenvertegenwoordiger UGent

Dhr. Han Mertens, studentenvertegenwoordiger KUL

Mevr. Sofie Preud'homme, studentenvertegenwoordiger UA

Mevr. Nilofar Ghasemi, studentenvertegenwoordiger VUB

 

Ondersteunend:

Mevr. Els Vansteenkiste (secretaris) en mevr. Ciska De Ruyver

 

Opleidingscommissie ManaMa Ziekenhuisfarmacie

Prof. Guy Bormans, voorzitter en interuniversitair coördinator, KUL

Prof. Chris Vervaet, secretaris en coördinator, UGent

Prof. Ingrid De Meester, coördinator, UA

Prof. Stephane Steurbaut, coördinator, VUB

Prof. Hilde Collier, hoofdapotheker, VUB

Prof. Annemie Somers, adjunct-hoofdapotheker, UGent

Prof. Jo Swartenbroekx, hoofdapotheker, UA

Apr. Thomas De Rijdt hoofdapotheker, KUL

 

Studenten:

startjaar 2017-18: mevr. Caroline Peelman, UA en mevr. Laura Hellemans, KUL

startjaar 2018-19: mevr. Nathalie Flemings, VUB en mevr. Nanet de Haas, UA

startjaar 2019-20: mevr. Jolien Langui, UGent en mevr. Wencke Hublou, KUL

 

Ondersteunend:

Mevr. Silke Vynckier, KUL

 

Verslagen:

De verslagen van de opleidingscommissies vanaf AJ 2014-15 kunt u raadplegen via Sharepoint.