Honours Programme

In het kader van het “Strategisch Plan” wil de Universiteit Gent ook flexibiliteit in het onderwijs inbouwen voor sterke studenten en voor deze groep van studenten extra uitdagingen en mogelijkheden aanbieden, onder de vorm van een Honours Programme (HP). Het principe van een HP heeft zijn oorsprong in de Angelsaksische onderwijscultuur en is gebaseerd op de overtuiging dat hoger onderwijs zich niet louter moet richten op de gemiddelde of zwakkere student, maar dat daarnaast betere studenten ander (bijkomend) onderwijs moeten kunnen krijgen.

De faculteit Farmaceutische Wetenschappen zal vanaf het academiejaar 2012-2013 aan 3e bachelor studenten de mogelijkheid bieden tot het volgen van een HP, en dat binnen het kader van een interfacultair “Honours Programme in the life Sciences – Breaking Frontiers” (georganiseerd i.s.m. de faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde). De selectie van studenten gebeurt in het 2e semester van bachelor 2.

Deze studenten volgen een bijkomend specifiek programma met projectgerelateerd labowerk dat resulteert in het schrijven en presenteren van een wetenschappelijke paper. Hiervoor worden ze intensief begeleid in een kwaliteitsvolle 1-1 relatie.

Voor meer informatie over dit HP kan u terecht bij prof. Bruno De Geest.