Stage

Binnen de opleiding tot apotheker neemt de stage een belangrijke plaats in. Zij is de afronding van een wetenschappelijke opleiding en heeft tot doel de wetenschappelijke kennis en de vaardigheden die de student tijdens de opleiding verworven heeft, te toetsen, toe te passen of verder uit te diepen door de confrontatie met de praktijksituatie.

Hier vindt u alle stagedocumenten.

Contact

Inge Van Tongelen
Tel. 09/264 80 43
Fax. 09/264 81 87
Inge.VanTongelen@UGent.be