Gerodent

Duurzame mondzorg met mobiele apparatuur voor kwetsbare ouderen

Gerodent is een mondgezonheidsprogramma dat mobiele preventieve en curatieve mondzorg biedt op maat in woonzorgcentra in Oost en West - Vlaanderen. Het is ook een onderwijsplatform voor studenten tandheelkunde, mondzorg en tandartsassistenten. Op het vlak van onderzoek biedt Gerodent opportuniteiten om wetenschappelijke data te verzamelen en zo de mobiele mondzorgverlening te optimaliseren en beleidsaanbevelingen te formuleren.

Em. prof. dr. Jacques Vanobbergen en em. prof. dr. Luc De Visschere waren de initiatiefnemers. Prof. dr. Barbara Janssens versterkte als derde tandarts al snel het team.

Doelstellingen

Logo Gerodent

 • Mogelijke mondproblemen bij bewoners van woonzorgcentra vroegtijdig opsporen
 • Risico’s voor een optimale mondgezondheid inschatten
 • Behandelbehoeften in kaart brengen, geïndividualiseerde mondzorgplannen opstellen en de noodzakelijke zorg multidisciplinair uitvoeren
 • Vorming en navorming voor medewerkers van woonzorgcentra organiseren
 • Onderwijs bieden aan toekomstige mondzorgprofessionals
 • Beleidsondersteunend onderzoek uitvoeren om de dienstverlening en aanverwante initiatieven structureel te verankeren in de gezondheidszorg

Maatschappelijke dienstverlening

Elke wzc dat deel uitmaakt van het zorgpad Gerodent ondertekent een samenwerkingsakkoord met het UZ Gent. De overeenkomst komt tot stand als het wzc zich engageert om het mondzorgmodel te implementeren onder begeleiding van het Gerodentteam.

Preventie

Het mondzorgmodel legt de nadruk op preventie, het wzc engageert zich dus om mondzorg blijvend te integreren in de dagelijkse zorg. Daarvoor moet het wzc o.a. een mondzorgteam oprichten. Het Gerodentteam kan vormingen op maat aanbieden en wzc’s begeleiden bij het implementatieproces.

Tweejaarlijks bezoek

Het Gerodentteam bezoekt het wzc twee keer per jaar (4 tot 6 dagen per jaar). Ook dan gaat de aandacht uit naar preventie. De noodzakelijke curatieve handelingen voeren we uit tegen conventietarieven. Het nodige materiaal vervoeren we met een bestelwagen. We laden het bij aankomst uit en stellen het op in een geschikte ruimte van het woonzorgcentrum.

Onderzoek

Vlaams onderzoek

Het eerste onderzoek werd door prof. dr. Luc De Visschere uitgevoerd in Vlaanderen (2002-2008) in het kader van een doctoraat met als promotoren prof. Jacques Vanobbergen en prof. Cees de Baat. Dit doctoraat toonde aan dat de mondzorg en mondhygiëne van ouderen in Vlaamse woonzorgcentra onaanvaardbaar was.

Belangrijke oorzaken van de ondermaatse mondgezondheid waren:

 • het ontbreken van een gestructureerd mondzorgbeleid
 • lage kennis en onvoldoende vaardigheden van zorgverleners in woonzorgcentra
 • onvoldoende professionele ondersteuning door tandartsen

Verder bleken de directies van woonzorgcentra vragende partij om blijvende ondersteuning te krijgen van tandheelkundige zorgprofessionals.

In samenspraak met de intramurale sector werd een participatief model ontwikkeld om de dagelijkse mondzorg structureel te verankeren in de dagelijkse zorg in woonzorgcentra. Het model voorzag dat een team van tandheelkundige zorgprofessionals de woonzorgcentra blijvend kwam ondersteunen.

Dit was de directe aanleiding om van start te gaan met Gerodent en een nieuwe manier van zorgverlening te introduceren in Vlaanderen waarbij tandheelkundige professionals preventieve en curatieve mondzorg verlenen bij ouderen in hun eigen leefomgeving.

Belgisch onderzoek

In 2010 werden de bevindingen van dit Vlaamse onderzoek bevestigd voor België door het Federaal Pilootproject ‘Personen met Bijzondere Noden’, uitgevoerd in opdracht van het Riziv. Naast de mondgezondheid van kwetsbare ouderen bleek ook de mondgezondheid van personen met een beperking ondermaats. 

Verder onderzoek en de start van de mondzorglijn

In 2017 toonde prof. dr. Barbara Janssens in haar doctoraatsonderzoek aan dat het zorgpad Gerodent erin slaagt de behandelnood van kwetsbare ouderen in woonzorgcentra sterk te verminderen en dat de kennis en attitude van zorgverleners de goede richting uitgaat.

Dit aan de universiteit Gent ontwikkelde mondzorgmodel werd ook toegepast in de Haalbaarheidsstudie en in 2017 werd het model aangepast door het Vlaams Instituut Mondgezondheid  en als methodiek gebruikt in het preventief project de Mondzorglijn.

De Mondzorglijn kwam tot stand dankzij subsidies van het Vlaamse ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en wordt ondersteund door Gezond Leven. Het doel is de mondgezondheid van kwetsbare ouderen in woonzorgcentra te verbeteren door procesbegeleiders in te zetten bij het invoeren van een preventief mondzorgbeleid.

Intekenen op Gerodent

Door krapte op de arbeidsmarkt kunnen we ons team onvoldoende uitbreiden. Daardoor kunnen we voorlopig geen nieuwe samenwerkingsakkoorden afsluiten.

U kan uw woonzorgcentrum wel nog op onze wachtlijst laten opnemen. Als de kans om samen te werken zich aanbiedt, krijgt u ruim op voorhand de nodige informatie doorgestuurd. U beslist pas dan of u effectief wil instappen. In afwachting kan u zelf aan de slag gaan met het draaiboek van de Mondzorglijn. Bij vragen kan u mailen naar gerodent@uzgent.be of info@gezondemond.be.

Om uw woonzorgcentrum op de wachtlijst te laten zetten, stuurt u volgende gegevens naar gerodent@uzgent.be:

 • naam wzc
 • adres wzc
 • algemeen telefoonnummer
 • algemeen e-mailadres
 • naam directie
 • capaciteit van het wzc

Team

Stuurgroep

 • UZ Gent: prof. dr. Eric Mortier, prof. dr. Koenraad Vandewoude, Omer Van Hautte
 • Diensthoofd Tand-, mond- en kaakziekten: prof. dr. Guy De Pauw
 • Administratief logistiek manager: Davy Van Stevendaal
 • Coördinator Gerodent: prof. dr. Barbara Janssens
 • Hoofdverpleegkundige: Tatjana Tesch

Team

 • Manager-coördinator: prof. dr. Barbara Janssens
 • Stafmedewerker: Em. Prof. dr. Luc De Visschere
 • Administratie: Els Van Keirsbilck
 • Tandartsen: Jonas Beckx, Marc Capiau, Evelien De Scheemacker, drs. Lynn Janssens, An Vermeyen, Luc Verstraeten
 • Mondhygiënisten: Emilie Morel, Ruth Sederel, Matilde Standaert
 • Tandartsassistenten: Aïcha Baza, Lies Coppens