Ieders mond gezond

Een begeleid, preventief en curatief mondzorgtraject. Via mondzorgcoaches maken we de weg naar de tandarts toegankelijker voor mensen in kansarmoede.

Over het project

In dit project, “Ieders Mond Gezond”,  beoogt het Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid "GezondeMond" in samenspraak met verschillende partnerorganisaties,  gezondheidsdiensten en lokale tandartsen, een begeleid preventief en curatief mondzorgtraject uit te voeren, waarbij gezinnen uit kansengroepen door iemand van de partnerorganisaties (een ervaringsdeskundige ‘coach’, die kan rekenen op opleiding, ondersteuning en begeleiding vanuit het project), begeleid worden bij hun individueel mondzorgplan. Deze begeleiding omvat de ondersteuning van preventief (mond)gezondheidsgedrag en het toeleiden naar en onderhouden van regelmatige professionele zorg bij een vaste tandarts. 

Op naar de tandarts!

De meeste tandartsen hebben geen vrij spreekuur. Je moet steeds op voorhand een afspraak vastleggen. 
De meeste tandartspraktijken hebben het vrij druk, reken erop dat je een aantal weken moet wachten.

Is mijn mond gezond?

Vooraleer je kan weten of zaken fout gaan in je mond, is het belangrijk om de normale processen in het ontstaan van het gebit te kennen. In dit onderdeel wordt de normale ontwikkeling van het gebit stap voor stap uitgelegd. Het is immers zeer interessant om te weten wat zich in je eigen mond of in die van je kind afspeelt. Op die manier kan je zelf al beter begrijpen wat de tandarts zegt en waarom hij het zegt. Want uiteraard is goede zelfzorg en een zesmaandelijks bezoek aan de tandarts nog steeds de beste manier om problemen aan je gebit te voorkomen!

Poetsen en voeding

Ondanks het feit dat infectieziektes als tandbederf en parodontale ontsteking wereldwijd zeer veel voorkomen, zijn de meeste aandoeningen in de mond nagenoeg volledig te voorkomen door een goed uitgevoerde preventie. Deze preventie steunt op drie belangrijke pijlers: goede mondhygiëne, gezonde voedingsgewoontenen regelmatig tandartsbezoek.

Vakgroep Tandheelkunde (UGent)

De eenheid Maatschappelijke Tandheelkunde van de vakgroep Tandheelkunde, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk luik van het project. Hoofdonderzoeker en contactpersoon is tandarts , begeleid door  en .

Contact