Dienstverlening

Parodontologie, implantaten en prothesen

De afdeling Parodontologie, implantaten en prothesen leidt (postgraduaat)studenten op en verstrekt klinische patiëntenzorg. Patiënten kunnen op de afdeling terecht voor de behandeling van tandvleesproblemen. Die kunnen zeer uiteenlopend zijn en gepaard gaan met bloedend en ontstoken tandvlees, loskomen van tanden door terugtrekkend tandvlees of slechte adem.

Daarnaast kunnen verloren tanden vervangen worden met implantaten. De afdeling heeftt expertise opgebouwd in prothetisch herstel aan de hand van een uitneembaar gebit, implantaatgedragen kronen, bruggen of implantaatgesteunde klik- of overkappingsprotheses.

De afdeling biedt specialistische zorg voor bovenstaande problemen en is coördinerend stagecentrum voor de specialistenopleiding parodontologie. Er is een multidisciplinaire samenwerking met andere afdelingen van de Kliniek voor Tand-, mond- en kaakziekten of van het UZ Gent, vooral bij complexe of gecompromitteerde problemen.

Patiënten kunnen op de afdeling terecht na verwijzing door de huistandarts of op eigen initiatief.

Parodontologie

Behandeling van gingivitis

De behandeling van gingivitis bestaat uit een grondige reiniging van de gebitselementen boven het tandsvlees, en het verbeteren van de mondhygiëne. Dat kan bijna altijd zonder verdoving. Het tandvlees zal snel na de behandeling zijn gezonde, roze kleur terugkrijgen en niet meer bloeden bij het poetsen.

Behandeling van parodontitis

Bij parodontitis worden de tanden zowel boven als onder het tandvlees grondig gereinigd. Daarbij wordt het tandvlees lokaal verdoofd zodat de behandeling volledig pijnloos kan verlopen. Die gebeurt meestal in twee zittijden waarbij eerst de linkerzijde en dan de rechterzijde van de mond wordt behandeld. 

Wanneer parodontitis verder gevorderd is, kan het noodzakelijk zijn het tandvlees tussen de tanden open te maken om alle ontsteking op een goede manier te verwijderen. Daarbij worden enkele hechtingen geplaatst die na een week verwijderd worden.

Na de behandeling zal de ontsteking uit het tandvlees verdwijnen. Dat kan tot gevolg hebben dat een deel van de tandhals bloot komt te liggen, wat gepaard kan gaan met een grotere gevoeligheid voor warm en koud. De tand past zich echter aan, en de gevoeligheid verdwijnt dan ook meestal na enkele weken.

Een succesvolle parodontale behandeling is altijd het resultaat van een goede samenwerking tussen de behandelende tandarts-parodontoloog en de patiënt. De zittijden bij de tandarts zijn volstrekt nutteloos wanneer de tanden nadien niet goed onderhouden worden. De tandarts maakt de mond infectievrij, maar het is aan de patiënt om de mond infectievrij te houden.

 Implantaten

Een tandimplantaat is een titanium kunstwortel, meestal schroefvormig, die in het kaakbot wordt geplaatst. Titanium is een materiaal dat door het lichaam goed geaccepteerd wordt. Het wordt ook gebruikt bij andere medische toepassingen zoals pacemakers, heup- en knieprotheses en bij stabilisatie van breuken.

Implantaten kunnen één of meerdere tanden vervangen: 

  • solitaire tand
  • partiële brug
  • volledige brug
  • overkappingsprothese met onmiddellijke belasting

Voorbereiding

Aan het plaatsen van tandimplantaten gaat een grondig onderzoek vooraf. Een tandimplantaat kan enkel geplaatst worden in een gezonde, ontstekingsvrije mond. Dat is belangrijk om problemen op lange termijn te voorkomen. Rond een implantaat zijn immers 100 keer minder bacteriën nodig om een ontsteking te veroorzaken dan rond een tand. Bacteriën kunnen via het speeksel makkelijk van andere plaatsen in de mond naar het implantaatoppervlak bewegen. Vandaar het balang om eventuele parodontale problemen of cariës eerst te behandelen.

In vele gevallen zijn implantaten de eerste keuze om een ontbrekende tand te vervangen bij patiënten die kiezen voor vast herstel. De vaak gave buurtanden hoeven immers niet omslepen te worden om een klassieke brug te maken. Maar er zijn ook indicaties waarbij beter voor een klassieke tandgesteunde brug gekozen wordt. Tijdens het eerste onderzoek wordt met alle factoren rekening gehouden en samen met u naar de beste oplossing gezocht. Dat is daarom niet noodzakelijk een tandimplantaat.

Om een tandimplantaat op een veilige manier te kunnen plaatsen, wordt ook een cone beam CT genomen. Deze 3D-beelden  laten ons toe om de plaats waar een implantaat geplaatst wordt in detail te evalueren. Soms is er onvoldoende kaakbot aanwezig en moet het kaakbot verbreed worden met botpartikels om een goed resultaat te bekomen. Het grootste voordeel aan deze techniek is dat anatomische structuren zoals zenuwen, bloedvaten en de sinussen exact gelokaliseerd kunnen worden. Zo wordt de kans op een complicatie tot een absoluut minimum beperkt.

Plaatsen van een implantaat

Voor het plaatsen van een implantaat wordt een afspraak van 1 uur voorzien.  Er wordt steeds steriel gewerkt zodat vreemde bacteriën niet in het kaakbot terechtkomen.

Het tandvlees wordt lokaal verdoofd net zoals bij een tandvulling of een extractie. Nadien wordt in het kaakbot een gaatje geprepareerd waarin een implantaat wordt geplaatst en wordt het tandvlees rond het implantaat gehecht. In ideale gevallen kan onmiddellijk een tijdelijke tand op het implantaat worden geplaatst. Dat wordt vaak gedaan bij verlies van snijtanden zodat de esthetiek zo snel mogelijk hersteld wordt.

Evaluatie

Afhankelijk van de kwaliteit van het kaakbot moet het implantaat 2 tot 3 maanden vastgroeien of integreren. Na die periode vindt een controle plaatst. Als het implantaat goed is vastgegroeid, wordt het licht op groen gezet om de tandkroon op het implantaat te vervaardigen.

In 1 tot 2 procent van de gevallen kan deze genezing verstoord worden waardoor het implantaat afgestoten wordt. Indien dat gebeurt, wordt onder garantie een nieuw implantaat geplaatst.

Nazorg

Het plaatsen van een implantaat wordt door de meeste mensen goed verdragen. Pijnstillers kunnen de eerste dagen wel noodzakelijk zijn. Het is belangrijk om de dag van de ingreep enkele maatregelen te nemen om nabloeding te vermijden (niet naspoelen, niet te warm eten of drinken, geen hevige fysieke inspanningen). Indien die voorzorgsmaatregelen worden nageleefd is de kans op een nabloeding echter klein. Na een week zien we de patiënt terug om de draadjes te verwijderen en de genezing na te kijken.

Het implantaat zal gedurende 2 tot 3 maanden integreren in het kaakbot. Die integratie wordt zowel klinisch als radiografisch gecontroleerd. Indien alles goed verlopen is, wordt het licht op groen gezet voor uw tandarts om te starten met het vervaardigen van de tandkroon.  Na het vervaardigen van de tandkroon is een goede mondhygiëne zeer belangrijk om het verkregen resultaat te behouden op de lange termijn. Vooral dagelijks reiniging met interdentale borsteltjes is daarbij onontbeerlijk.

Prothesen

Tandvervangingen kunnen vast op de bestaande gebitselementen geplaatst worden (kronen en bruggen op de eigen tanden) of op kunstwortels (kronen en bruggen op implantaten). Soms zijn er evenwel onvoldoende sterke gebitselementen of is er onvoldoende kaakbot om meerdere implantaten te plaatsen. In die gevallen kan de uitneembare prothetiek een waardig alternatief bieden. Het is bovendien vaak een budgetvriendelijke oplossing, en uitneembare prothetiek wordt door het RIZIV gedeeltelijk terugbetaald voor wie ouder is dan 50 jaar. Daarnaast is ook de combinatie van een  beperkt aantal kronen of implantaten met een uitneembare prothese mogelijk.

Er zijn twee soorten uitneembare prothesen:

  • De totale prothese
  • De partiële prothese