Dienstverlening

De afdeling Kindertandheelkunde behandelt kinderen van 0 tot 16 jaar en biedt behalve eerstelijnszorg een uitgebreide tweede en- derdelijnszorg aan.

  • Preventieve en restauratieve behandeling van ambulante en gehospitaliseerde (pediatrie) kinderen van 0 tot 16 jaar
  • Dentale traumatologie (tandongevallen)
  • Behandelen van ontwikkelingsstoornissen
  • Behandelen van kinderen met een complexe medische conditie of beperking
  • Angstbestrijding met gedragsmodificatietechnieken
  • Sedatie (incl. lachgas) en narcodontie
  • Laserbehandeling

De bijzondere tandheelkunde behandelt personen met bijzondere noden, patiënten met een mentale beperking, angstige volwassenen en medisch gecompromitteerde volwassenen.

  • Patiënten met een mentale beperking of syndroom

Voor deze patiënten wordt tandheelkundige zorg verleend binnen een aangepaste setting. Daarbij zijn geen leeftijdsgrenzen vastgelegd zodat de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft. Doorgaans wordt de zorg verstrekt in de normale tandartsstoel. De behandeling kan verstrekt worden onder sedatie of narcose. 

  • Angstige volwassenen

Angst blijft voor veel patiënten een belangrijke hindernis bij het tandartsbezoek. Doorgaans wordt de zorg verstrekt in de normale tandartsstoel, maar de aanpak is afgestemd op angstige patiënten. De behandeling kan plaatsvinden onder sedatie of narcose. 

  • Medisch gecompromitteerde volwassenen

Patiënten met complexe tandheelkundige situaties die speciale aandacht vragen voor complicaties kunnen hier terecht voor tandheelkundige zorg. Doorgaans wordt de zorg verstrekt in de normale tandartsstoel. De behandeling kan verstrekt worden onder sedatie of narcose.