Bestuur vakgroep Mondgezondheidswetenschappen

Vakgroepvoorzitter

Prof. Mieke De Bruyne

Dagelijks bestuur

Vakgroepvoorzitter : Prof. Mieke De Bruyne

Teamleider onderwijs : Prof. Véronique Christiaens

Teamleider onderzoek : Prof. Sivaprakash Rajasekharan

Teamleider maatschappelijke outreach : Prof. Guy De Pauw

Vakgroepmanager : Mevr. De Rooms Leen

Vertegenwoordiger AAP : Mevr. Inès Phlypo

Vakgroepraad

Alle professoren van de vakgroep, vertegenwoordigers van het assisterend personeel, vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel