Routine-technologieën

Microscopiestereomicroscoop

Epifluorescence-Zeiss

De "Zeiss Axiovert 200M" is een volledig geautomatiseerde omgekeerde microscoop, geschikt voor visualisatie van licht, fasecontrast en epifluorescentie. De lenzen voor lange afstanden (4x, 10x, 20x en 40x - met en zonder immersieolie) ondersteunen het gebruik van zowel kweekflessen/-platen als dia's. Er is een set van 4 filters geïnstalleerd waarmee visualisatie van de meest actuele beeldverwerving door fluoroforen wordt ondersteund door Axiovision 4.1-software.

Lichtmicroscoop Leica DM 705

De "Leica DM 705" is een standaard lichtmicroscoop voor objectglaasjes. Het is uitgerust met een 4x, 10x, 20x, 40x en 100x (immersieolie) lenzen.

Leica fasecontrast

De "Leica DMI 3000B" is een omgekeerde fasecontrast-microscoop met lenzen voor lange afstanden (x5, x10, x20 en x40), geschikt voor kweekflessen en platen.

Fluorescentie stereomicroscoop Leica M205 FA

De stereomicroscoop is voorzien van optica met een vergroting van 7,8x - 160x en biedt de mogelijkheid om het materiaal te bekijken met zichtbaar licht of met fluorescentie (blauw, rood en groen). Alle Leica-microscopen worden ondersteund door het LAS4.1-softwarepakket.

Q-PCRRoche-LightCycler

Q-PCR Realtime kwantitatieve PCR (qPCR) is de standaardmethode om de expressieniveaus van geselecteerde genen (interesse-genen) op een snelle, gevoelige, selectieve en nauwkeurige manier kwantitatief te meten. Ongeacht het gebruiksgemak, hangt een succesvol qPCR-experiment af van slim experimenteel ontwerp, een juiste keuze van primers en referentiegenen, opname van kwaliteitscontroles en betrouwbare data-analysesoftware. LECR is uitgerust met een LightCycler 480 II-instrument (384-well plaatformaat, Roche) en voert de daaropvolgende data-analyse uit met behulp van qbase + software (Biogazelle).

 

ReferentiesVergauwen, G., et al., Confounding factors of ultrafiltration and protein analysis in extracellular vesicle research. Scientific Reports, 7(1), 12. en Van Deun, J., et al., The impact of disparate isolation methods for extracellular vesicles on downstream RNA profiling. J. Extracell. Vesicles., 3, 2014. (I.F. 2014 = NA) (ranking: NA) (new journal) (citations: >185)

Biofluid analyseHematology-XP300

De XP-300 is een hematologie-analysator en omvat de telling van rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes.

 

 

EiwitanalyseProtein analysis

De BioDrop (Isogen Life Science) is een UV/Vis-spectrofotometer voor het meten van DNA, RNA, oligonucleotiden en eiwitmonsters. De Qubit 3.0 (Invitrogen) is een tafelmodel fluorometer voor het meten van DNA, RNA, oligonucleotide en eiwithoeveelheid of -kwaliteit. Omdat deze techniek gebruik maakt van fluorescentie is deze gevoeliger dan kwantificering op basis van UV-absorptie. Het lab is volledig uitgerust om SDS-PAGE en Western vlek-analyse uit te voeren. Op deze manier kunnen eiwitten op basis van hun molecuulgewicht worden gescheiden en verder worden geanalyseerd door een immunokleuring. Beeldvorming van de vlek wordt uitgevoerd door de Proxima 2850 Imager (Isogen Life Science). De Proxima kan ook worden gebruikt voor beeldvorming van met ethidiumbromide gekleurde DNA-agarosegels, coomassie-gekleurde gels, SYBR Green-gekleurde gels, petrischalen, enz.

 

Referentie: Vergauwen, G., et al., Confounding factors of ultrafiltration and protein analysis in extracellular vesicle research. Scientific Reports, (2017), 7(1), 12.

 

Cel- en weefselkweek

LECR is volledig uitgerust om cel- en weefselkweekactiviteiten uit te voeren, inclusief onder andere hechtende en suspensiecellen, 2D- en 3D-cultuur, matrixkweek (type I collageen, Matrigel), primaire cellen (fibroblast, mesotheliale cellen, ...) , gevestigde kankercellijnen, van patiënten afgeleide kankercellen (PDC), door hTERT onsterfelijk gemaakte fibroblasten, fluorescente en luminescente kankermodellen. Het lab heeft een biobank van meer dan 8000 cryovials, in samenwerking met Bimetra. Het lab beschikt over 7 CO2-incubatoren, één CO2-geïncubeerde roterende shaker en 8 LAF. Het lab beschikt over de volgende technologieën: Countess celteller, Gentlemacs, Amaxa nucleofection, Eppendorf centrifuges, ...