Lichaamsafstand

Schenking van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en praktisch onderwijs

Hebt u er ooit bij stilgestaan dat u na uw dood nog een zeer waardevolle dienst kan bewijzen aan uw medemensen?

Als de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek vandaag staan waar ze staan, dan is dit onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen aan het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Uw voornemen om uw lichaam ter beschikking te stellen aan het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek getuigt van een buitengewoon engagement, waarvoor wij onze waardering betuigen.

Meer informatie hieromtrent vindt u in onze infobrief.

 

Contacteer ons via , 09 332 51 92 of 09 332 53 07

 

Regeling

1. Om uw voornemen van lichaamsafstand een officieel karakter te geven, dient u een wilsbeschikking en informed consent (annex biobank CETRAS) in te vullen en op te sturen naar het volgend postadres:

Universiteit Gent
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens
groep Anatomie en Embryologie
Campus UZ Gent, UZP123
Corneel Heymanslaan 10
B-9000 Gent

We kunnen enkel wilsbeschikkingen aanvaarden van personen gedomicilieerd in België.

 

2. Na ontvangst van uw wilsbeschikking met de "annex biobank CETRAS" sturen wij u een kaartje op, dat u bewaart bij uw identiteitskaart. Op dit kaartje staan de nodige gegevens om onze dienst na uw overlijden te verwittigen.

 

3. Geef een kopie van uw wilsbeschikking en een kopie van de praktische richtlijnen aan uw vertrouwenspersoon, die na uw overlijden uw wens voor lichaamsafstand aan de Universiteit Gent zal uitvoeren.