Biologische effecten van verschillende stralingskwaliteiten

De onderzoeksgroep 'Radiobiologie' focust zich binnen deze onderzoekslijn op het bestuderen van de biologische effecten van verschillende stralingskwaliteiten die worden gebruikt voor radiotherapie (bijv. röntgenstralen, neutronen, protonen) en het effect van lage doses ioniserende straling die worden gebruikt in röntgendiagnostiek.

Onderzoeksprojecten

Relatieve biologische effectiviteit (RBE)

Binnen dit project onderzoeken we de relatieve biologische effectiviteit (RBE) van verschillende röntgenfoto's die worden gebruikt in de medische stralingswetenschappen.

 

Biologische effecten van protonentherapie

Binnen dit project onderzoeken we de biologische effecten van protonentherapie in lymfocyten en hematopoëtische stamcellen.

 

Biologische effecten van lage dosis versus hoge dosis stralingseffecten

 

Beoordeling van biologische effecten van straling bij verschillende patiëntenpopulaties

Fondsen

Samenwerkingen

  • Dienst Radiotherapie UZ Gent
  • Dienst Nucleaire geneeskunde UZ Gent
  • Dienst Radiologie UZ Gent
  • KVI-CART (Center for Advanced Radiation Technology) van de Rijksuniversiteit Groningen, Nederland
  • iThemba LABS, Somerset West, Zuid-Afrika
  • Universiteit van de Witwatersrand, Johannesburg, Zuid-Afrika

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Anne Vral, hoogleraar

09 332 51 29

  • Ans Baeyens, universitair hoofddocent

09 332 49 19