Anatomische technieken binnen structuur delineatie

De onderzoeksgroep 'Radiotherapie' wendt binnen deze onderzoekslijn anatomische technieken en kadavermodellen aan om radiotherapeutische behandelingen te optimaliseren en aan te passen aan innovaties binnen dit veld. Er wordt voornamelijk gebruikt gemaakt van Thiel kadaver modellen die in de gewenste posities kunnen opgesteld en gescand worden, dankzij hun unieke flexibiliteit en realistische weergave van de verschillende structuren.

Deze Thiel kadaver onderzoek set-ups worden aangewend om bestralingsprotocols te onderzoeken, om target en risico-organen te contrasteren en weer te geven in geïntegreerde MRI en CT datasets en om manuele delineatie (intekening) te automatiseren met behulp van anatomisch gevalideerde structuuridentificatie via specifieke dissectietechnieken.

Onderzoeksprojecten

Plexus brachialis delineatie in intensiteitsgemoduleerde planning van radiotherapiebehandeling

Het doel van dit doctoraatsproject was het optimaliseren van het delineatieproces van de plexus brachialis als risico-orgaan op plannings-CT, voor radiotherapeutische behandeling van hoofd-hals tumoren.

In een eerste fase werd een accurate manuele delineatiemethode ontwikkeld, met behulp van gouden standaard inkleuringen, ontwikkeld door fusie van CT- en MRI-beeldvorming van Thiel kadavers, met anatomische validatie door dissectie. In een 2e fase werd een automatische plexus brachialis delineatiemethode ontwikkeld met dezelfde gouden standaard datasets afkomstig van kadavers.

 

Optimalisatie delineatie richtlijnen van het lymfatisch systeem voor IMRT planning in prone crawl positie bij borstkanker

Een eerste deel van dit project bestaat uit contrastering en visualisatie van de lymfevaten. In een tweede deel wordt gewerkt rond aanpassing en optimalisatie van delineatie richtlijnen naar de nieuwe 'prone crawl' behandelpositie bij borstkanker met lymfemetastasen.

Samenwerkingsverbanden

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Joris Van de Velde, onderzoeker


    • Tom Van Hoof, onderzoeker