Anatomische technieken binnen structuur delineatie

De onderzoeksgroep 'Radiotherapie' wendt binnen deze onderzoekslijn anatomische technieken en kadavermodellen aan om radiotherapeutische behandelingen te optimaliseren en aan te passen aan innovaties binnen dit veld. Er wordt voornamelijk gebruikt gemaakt van Thiel kadaver modellen die in de gewenste posities kunnen opgesteld en gescand worden, dankzij hun unieke flexibiliteit en realistische weergave van de verschillende structuren.

Deze Thiel kadaver onderzoek set-ups worden aangewend om bestralingsprotocols te onderzoeken, om target en risico-organen te contrasteren en weer te geven in geïntegreerde MRI en CT datasets en om manuele delineatie (intekening) te automatiseren met behulp van anatomisch gevalideerde structuuridentificatie via specifieke dissectietechnieken.

Onderzoeksprojecten 

Optimalisatie delineatie richtlijnen van het lymfatisch systeem voor IMRT planning in prone crawl positie bij borstkanker

Een eerste deel van dit project bestaat uit contrastering en visualisatie van de lymfevaten. In een tweede deel wordt gewerkt rond aanpassing en optimalisatie van delineatie richtlijnen naar de nieuwe 'prone crawl' behandelpositie bij borstkanker met lymfemetastasen.

Samenwerkingsverbanden

 • Eric Achten van de dienst Radiologie (UZ Gent) voor CT
 • Eric Achten, Stephanie Bogaert, Peter Vandemaele en Pim Pullens van het GIfMI voor MRI
 • Wouter Willaert en Katharina D'Herde van CETRAS voor Thiel specimens
 • Joris Van de Velde van de onderzoeksgroep Anatomie en Embryologie voor onderzoeksadvies
 • Christian Vanhove van het Infinity lab voor micro-CT
 • Dominique Adriaens van de vakgroep Biologie, onderzoeksgroep Evolutionaire Morfologie van Gewervelden voor beeldverwerking en analyse
 • Charlotte Debbaut van IBiTech en bioMMeda voor engineering
 • Carl Vangestel van Joint experimental molecular unit (Royal Belgian institute of natural sciences, Engelstalige website)  voor statistiek
 • Gianfranco Natale van Universiteit Pisa, Italië, voor lymfatisch onderzoek en contrastering
 • Bernadette Schurink van de afdeling Pathologie, UMC Amsterdam, Nederland, voor lymfatisch onderzoek 

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

 • Joris Van de Velde, onderzoeker


  • Tom Van Hoof, onderzoeker