In vitro gametogenese

De onderzoeksgroep 'Reproductieve Geneeskunde' focust zich binnen deze onderzoekslijn op het in vitro genereren van geslachtscellen. 

De onderzoeken worden steeds uitgevoerd onder supervisie van prof. Björn Heindryckx en dr. Annekatrien Boel. (post-doc).

Onderzoeksprojecten

Humaan embryonaal stamcelonderzoek

Humaan embryonaal stamcel onderzoek omvat het afleiden van pluripotente embryonale stamcellen uit humane embryo's, het optimaliseren van de cultuurcondities om een optimale staat van pluripotentie te bekomen en ten slotte het in vitro differentiëren van deze embryonale stamcellen tot voortplantingscellen.

 

Ontwikkeling van eicellen uit ovarieel weefsel

Vruchtbaarheidsbehoud wordt aangeboden aan patiënten die worden geconfronteerd met vruchtbaarheidsbedreigende behandelingen, zoals radiotherapie en chemotherapie tijdens de behandeling van kanker. Binnen deze context worden eicellen en/of eierstokweefsel ingevroren voor toekomstig gebruik. In dit onderzoeksproject wordt zowel bij de muis als bij de mens bekeken of het mogelijk is om in vitro functionele en kwantitatieve eicellen te ontwikkelen uit eierstokweefsel, vertrekkende uit onrijpe follikels. Bovendien worden onrijpe eicellen verzameld tijdens het invriezen van eierstok weefsel. Deze worden na in vitro rijping geanalyseerd op hun competentie om als functionele gameten te dienen.

We voeren een aantal testen uit om de kwaliteit van de in vitro gerijpte eicellen te analyseren, waaronder: calciumbeeldvorming, spoelfiguurkleuring, intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) gevolgd door embryo-ontwikkeling en chromosomale analyse van de ontstane embryo's. Verder onderzoeken we het gebruik van de nucleaire transfertechnologie, om ​​slechte embryonale ontwikkeling in deze groep eicellen te behandelen. Hierbij worden donor eicellen gebruikt als cytoplasmatische ontvangers van het genetisch materiaal van in vitro gerijpte eicellen.

Samenwerkingsverbanden

  • Centrum voor Medische Genetica Gent (CMGG), Universiteit Gent (Prof. Paul Coucke, Prof. Björn Menten, Prof. Frank Speleman, Prof. Elfride Debaere)
  • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Gent (Prof. Filip Van Nieuwenburgh, Prof. Dieter Deforce)
  • Medische Celbiologie, Universiteit Gent (Prof. Jolanda Van Hengel)
  • Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent (Prof. Ann Van Soom, Prof. Luc Peelman)
  • Leids Universitair Medisch Centrum (Prof. Susana Chuva de Sousa Lopes)

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Björn Heindryckx, hoofdonderzoeker

09 332 47 48

  • Annekatrien Boel, postdoctoraal onderzoeker

09 332 52 76