In vitro gametogenese

De onderzoeksgroep 'Reproductieve Geneeskunde' focust zich binnen deze onderzoekslijn op het in vitro genereren van geslachtscellen. 

De onderzoeken worden steeds uitgevoerd onder supervisie van Prof. Björn Heindryckx en Dr. Annekatrien Boel (post-doc).

Onderzoeksprojecten

Humaan embryonaal stamcelonderzoek

Humaan embryonaal stamcel onderzoek omvat het afleiden van pluripotente embryonale stamcellen uit humane embryo's, het optimaliseren van de cultuurcondities om een optimale staat van pluripotentie te bekomen en ten slotte het in vitro differentiëren van deze embryonale stamcellen tot voortplantingscellen.

 

Ontwikkeling van eicellen uit ovarieel weefsel

Omwille van fertiliteitspreservatie bij aanvang van bijvoorbeeld een kankerbehandeling wordt soms gekozen ovarieel weefsel in te vriezen. Binnen dit onderzoeksproject wordt bepaald of het mogelijk is om, vanuit immature follikels, in vitro functionele en kwalitatieve eicellen uit dit ovarieel weefsel te ontwikkelen, zowel bij de muis als de mens.

Samenwerkingsverbanden

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Björn Heindryckx, hoofdonderzoeker

09 332 47 48

  • Annekatrien Boel, postdoctoraal onderzoeker

09 332 52 76