Vroeggeboorte

De onderzoeksgroep 'Verloskunde en Prenatale Diagnostiek' focust zich binnen deze onderzoekslijn op de predictie van vroeggeboorte, alsook de korte- en lange termijngevolgen van een (opname voor dreigende) premature bevalling.

Onderzoeksprojecten

PRETURN: Voorspellingstool voor vroegtijdige bevalling en neonatale uitkomst (PREdiction Tool for premaTure laboUr and Neonatal outcome)

Ontwikkelen van een predictiemodel voor vroeggeboorte

 

Database vroeggeboorte

Longitidunale database over vroeggeboorte: alle patiënten opgenomen op de Maternal Intensive Care (MIC) op het UZ Gent met dreigende premature partus (24-34 weken bij opname) worden geïncludeerd. Follow-up van opname MIC, neonatologie en eventuele opvolging gebeurt in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen.

 

ExPECT: Testen van complicaties bij vroege zwangerschap (Early PrEgnancy Complication Testing)

Samenwerkingsverbanden

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Isabelle Dehaene, adjunct-kliniekhoofd Vrouwenkliniek, PhD student

09  332 20 43