Diensten

Maatschappelijke outreach

Onze vakgroep wil een dynamisch, laagdrempelig expertisecentrum zijn voor de maatschappij in het algemeen.

In nauwe samenwerking met alle maatschappelijke actoren zetten wij onze expertise in voor de ontwikkeling, implementatie en promotie van maatregelen en initiatieven ter verbetering van de gezondheid van alle individuen, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond, geslacht, religie, etniciteit, leeftijd of seksuele geaardheid.

Op basis van de aard van de interactie met onze stakeholders zijn we actief in 5 prioritaire domeinen:

  • Strategische partnerschappen op het gebied van de volksgezondheid en eerstelijnszorg
  • Lobby en belangenbehartiging voor de volksgezondheid en eerstelijnszorg
  • Bewustmaking van de volksgezondheid en eerstelijnszorg
  • Betrokkenheid bij de volksgezondheid en eerstelijnszorg
  • Universitaire ontwikkelingssamenwerking

 

Heb je vragen over dit onderwerp? Aarzel niet om ons te contacteren: