Ondersteuning Stagebegeleiders

Stagebegeleiders spelen een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van de professionele identiteit van onze toekomstige artsen. Onze studenten ervaren de stages huisartsgeneeskunde als leerrijk en aangenaam. Dit leren op de werkplek laat studenten voelen en ervaren of ze al dan niet in de toekomst het beroep als huisarts willen uitoefenen. Ook studenten die achteraf beslissen in een ziekenhuis of andere setting te willen werken blijven de stage bij de huisarts beschrijven als ‘een heel mooie ervaring’ en ‘ik heb daar zoveel gezien, gevoeld, geleerd,…’.

Omdat jullie, stagebegeleiders, een zo cruciale rol spelen in de opleiding willen we jullie zo goed mogelijk ondersteunen en ook bedanken.

Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van een aantal acties:

  • Attractieve bijscholingen
  • Werkbaar materiaal met informatie over wat jullie kunnen en mogen verwachten van de stagiair (er is een groot verschil tussen een bachelorstudent en een masterstudent)
  • Een leuke bedanking onder vorm van een evenementje : lekker eten en drinken, een beetje cultuur, muziek….of zelfs een combinatie van dit alles.