Meer informatie tutorgroepen

Tutor

Elke student die de specifieke opleiding huisartsgeneeskunde volgt, krijgt een tutor toegewezen.  Dit is een ervaren huisarts en medewerker van het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Gent.

Tutoren begeleiden een eigen groep studenten tijdens de terugkomdagen (TKD) op vrijdag. De ervaring leert dat het werken in kleine groep de betrokkenheid en het leerproces kan vergroten. Studenten staan meestal erg positief ten aanzien deze werkvorm.

Terugkomdagen

Terugkomdagen hebben als doel om van en met elkaar te leren in een veilige omgeving. In de mate van het mogelijke gebeurt de begeleiding van een groep door telkens dezelfde tutor. Deze tutor is ook beschikbaar voor een persoonlijk gesprek bij de aanvang  of in de loop van de TKD. Dit kan een moment zijn om de keuze voor HAG meer toe te lichten , dieper in te gaan op persoonlijke leerpunten en de persoonlijke context van de student te leren kennen. Tutoren zijn ook het aanspreekpunt bij vragen of problemen tijdens de opleiding.

Voor de terugkomdagen geldt verplichte aanwezigheid maar ze houden geen evaluatie in. Ter voorbereiding op de terugkomdag stuurt de student één van de stageopdrachten per email naar de tutor : een casus uit de praktijk, een deel van de opdracht over de chronische patiënt of een videobespreking. Deze stageopdrachten vormen de leiddraad voor de TKD.

Dr. Gilberte Watté

Dr. Gilberte Watté is verantwoordelijke voor de kwaliteit van de stages huisartsgeneeskunde in de basisopleiding. Als stagiair(e) kan je met al jouw vragen bij haar terecht. Deze vragen kunnen organisatorische zijn, inhoudelijk maar ook persoonlijk.  Ze neemt ook de rol op van  ook vertrouwenspersoon integriteit. Mocht je geconfronteerd worden met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de huisartsenstage, kan je direct contact op te nemen met Dr. Watté. Ze zal naar jouw verhaal luisteren en in samenspraak met jou de nodige stappen ondernemen.