Alumni

AlumniRevaki heeft als missie de banden tussen ex-studiegenoten van onze vakgroep te bewaken, hernieuwen en/of verstevigen door middel van interactieve initiatieven en informatieverstrekking.

Het doel van deze vereniging bestaat uit het faciliteren van dit collegiale netwerk met het oog op beroepsmatige en sociale verrijking door middel van het aanbieden van een elektronisch platform, activiteiten en postacademische vormingen.

Want AlumniRevaki.... laat je niet onbewogen!

Alumni Revaki Gent
Vakgroep Revalidatiewetenschappen
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Campus UZ Gent
Gebouw B3 (2e verdieping) - Ingang 46

Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent

E-mail: alumnirevaki@ugent.be