Over de vakgroep

De vakgroep Revalidatiewetenschappen leidt de volgende generatie zorgverleners en onderzoekers op via hoogstaand onderzoek, evidence-based onderwijs en gerichte dienstverlening.

Met onze expertise in de audiologie, logopedie, ergotherapie, kinesitherapie en revalidatiegeneeskunde stimuleren we gezondheidsbevordering, preventie en revalidatie in de samenleving.

De vakgroep Revalidatiewetenschappen:

  • levert kwaliteitsvol diagnostisch, preventie- en revalidatieonderzoek
  • leidt gepassioneerd en dynamisch personeel op
  • werkt in een transparante en integere academische en klinische omgeving
  • stimuleert samenwerking tussen medewerkers, onderzoekers, clinici en disciplines

Bestuur

De dagelijkse leiding van de vakgroep in in handen van het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de vakgroepvoorzitter, vakgroepmanager, de teamleiders (onderwijs, onderzoek, outreach) en de vertegenwoordiger van het assisterend en overig academisch personeel (AAP/OAP).

Voor de volledige besluitvorming wordt het dagelijks bestuur ondersteund door de vakgroepraad.