Over de vakgroep

De vakgroep is de kleinste bestuurlijke eenheid die voor een welbepaald vakgebied, of voor een samenhangend geheel van vakgebieden, instaat voor de verstrekking van het academisch onderwijs. Ze vervult ook een coördinerende rol op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening uitgaande van de medewerkers van de vakgroep.

De vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (REVAKI) bestaat uit medewerkers die aan de UGent zijn tewerkgesteld en in functie gelieerd zijn aan het gebied van de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie: ZAP, AAP, onderzoeksmedewerkers, gastprofessoren, ATP en extern-gefinancierde medewerkers. Al deze medewerkers zijn ondergebracht in eenzelfde werkaccommodatie: Campus Heymans, 1, 2 en 3B3 (gesitueerd ter hoogte van het Universitair Ziekenhuis Gent). De vakgroep REVAKI levert het grootste deel van het onderwijs, de voorzieningen en de ondersteuning voor studenten van de gelijknamige opleiding REVAKI aan en is daarmee de motor van die opleiding.

Om de respectieve taken voor de vakgroep te explicteren werd een missie als basis voor de werking van de organisatie en haar medewerkers uitgetekend.

De missie van REVAKI luidt:

  • als expertisecentrum een prominente plaats innemen op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, academisch onderwijs, postacademische vorming en dienstverlening binnen het brede vakgebied van de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.
  • als lerende organisatie maximaal richten op samenwerking en interdisciplinariteit.
  • streven naar maatschappelijke en wetenschappelijke verankering in een internationale context.
  • organiseren van activiteiten met respect voor diversiteit en is gericht op professionele ontplooiing, engagement en participatie van alle betrokkenen.

De vakgroep wordt aangestuurd door een vakgroepraad (VGR) waarin alle geledingen van de vakgroep zijn vertegenwoordigd, met name alle ZAP-leden (de professoren), de assistenten (een mandaatassistent, een praktijkassistent en een doctor-assistent) en vertegenwoordigers van het Administratief en Technisch Personeel (ATP). De VGR heeft de dagelijkse leiding over de werking van de vakgroep. Ze heeft een beleidsvoorbereidende  en -uitvoerende taak en dit hoofdzakelijk op het gebied van personeelsbeheer, financiën, logistiek, organisatie en communicatie.