Algemene informatie

Missie: de dienst internationalisering van de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie voert een dynamisch internationaal beleid d.m.v.:

  • Toepassen van Curriculumontwikkeling
  • Uitgebreide uitwisseling van personeel en studenten
  • Deelname aan Intensieve Programma's (IP)
  • Ontwikkelen van Internationalisation@Home
  • Vooruitgang van wetenschappelijk onderzoek vanuit een interationaal perspectief
  • Netwerken op internationaal niveau

Ons departement heeft bilaterale akkoorden met partnerinstellingen vanuit heel Europa (Erasmusprogramma).

We pogen het niveau van opleidingen en onderzoek in de kinesitherapie in Europa op een hoger niveau te brengen d.m.v. een actieve participatie in het European Network of Physiotherapy in Higher Education [ENPHE]. Dit netwerk omvat ongeveer 100 organisatie in 30 landen.