Curriculum postgraduaat Manuele Therapie

Opbouw en inhoud van de opleiding

De inhoud van opleiding MT is gebaseerd op de beroepsrollen en –competenties die vooropgesteld worden. De opleiding kan doorlopen worden in één academiejaar, maar kan ook gespreid worden over meerdere jaren. De opleiding bestaat uit 40 studiepunten ondergebracht binnen 5 modules.

 

Nr Cursus Semester Lesgever Contact Studietijd SP   
1 Gevorderd klinisch redeneren in de manuele therapie MTa:1
MTb:2
Damien Van Tiggelen 40 150 5
2 Manuele therapeutische vaardigheden: bovenste kwadrant MTa:1
MTb:2
Barbara Cagnie 108 350 14
3 Manuele therapeutische vaardigheden: onderste kwadrant

MTa:2 MTb:1  

Lieven Danneels 108 350 14
4 Stage en casuïstiek J Damien Van Tiggelen  90 120 4
5 Wetenschapsproject in de manuele therapie 2 Barbara Cagnie  18   90 3

MTa en MTb

Er zijn 2 mogelijke onderwijsvormen voor het volgen van de postgraduaatsopleiding Manuele therapie. MTa is de opleidingsvorm waarbij deelnemers wekelijks les volgen op donderdag of vrijdag (afhankelijk van de groepsindeling), en alle groepen samen op zaterdag. Deze vorm volgt de kalender van een regulier academiejaar en loopt van september tot juni. Voor de onderwijsvorm MTb volgen de deelnemers 5 volle weken les op vastgestelde tijdstippen en dit loopt van februari tot januari. Het gaat om 5 modules gespreid over 2 academiejaren. Voor specifieke data voor MTb zie hier.

 

Voor meer informatie kan je ons altijd contacteren.