Inschrijving Postgraduaat Manuele Therapie

Voor wie?

Kinesitherapeuten met een masterdiploma die ofwel een vijfjarige of een (3+2) opleiding hebben genoten met als afstudeerrichting

  • Musculoskeletale aandoeningen (UGent, UA, KUL, UHasselt)
  • Musculoskeletale aandoeningen, optie manuele therapie (VUB)

Studenten die een andere vooropleiding hebben gevolgd, kunnen op basis van een individueel dossier toegelaten worden tot de opleiding.

Zowel pas afgestudeerden als therapeuten uit het werkveld kunnen deze opleiding volgen.

Hoe inschrijven?

STAP 1 :

Kandidaatstelling voor de postgraduaatsopleiding Manuele Therapie voor het academiejaar 2024 - 2025 kan vanaf 15 mei t.e.m. 7 juli 2024 23u59 via dit formulier.

STAP 2 :

Uiterlijk vrijdag 12 juli word je via mail gecontacteerd door de opleidingscoördinator met de bevestiging of je al dan niet toestemming krijgt voor de definitieve inschrijving. Dit gebeurt op basis van bepaalde selectiecriteria. De procedure voor de definitieve inschrijving zal via mail worden gecommuniceerd.

Selectiecriteria postgraduaat:

Er worden maximaal 96 deelnemers toegelaten tot het postgraduaat MTa en maximaal 24 deelnemers toegelaten tot het postgraduaat MTb. Voorkeur voor MTa en/of MTb kan aangeduid worden in het kandidaatstellingsformulier na de info-avond.

De volgende twee criteria worden in acht genomen:

  1. Aantal jaren werkervaring (enkel volledig gewerkte jaren komen in aanmerking): per jaar werkervaring worden 6 punten toegekend.
  2. Graad van afstuderen (verspreid over de twee masterjaren): ≥ 82,5% = 20 punten; 75-82,4% = 15 punten; 67,5-75% = 10 punten; < 67,5% = 5 punten

Bij een gelijk puntenaantal tellen de effectief behaalde scores voor de ranking.

Opmerking: Pas afgestudeerden komen enkel in aanmerking indien ze geslaagd zijn in eerste zittijd.

Subsidies - KMO portefeuille

Daar UGent een erkende dienstverlener is, kan je subsidieaanvragen indienen voor deze postgraduaatsopleiding. Dit kan er voor zorgen dat de Vlaamse Overheid tot 30% van jouw inschrijvingsgeld mee helpt betalen! Surf snel naar http://www.kmoportefeuille.be want je aanvraag moet binnen de 14 dagen na de start van de opleiding aangevraagd worden. Bij vragen of problemen, kan je bellen naar het gratis nummer 1700.

Inschrijvingsgeld

Alle informatie met betrekking tot het inschrijvingsgeld voor MTa (wekelijks les) en MTb (5 lesweken) vindt u via deze link bij 'Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen' en dan 'Postgraduaatsopleiding Manuele Therapie'.