Registratie KMO-Portefeuille

Indien u voor een betaling via www.kmo-portefeuille.be van de opleiding heeft gekozen kan u hierbij de handleiding vinden.

De aanvraag, de verwerking, de toekenning en het beheer van de subsidie gebeurt volledig via een elektronische ondernemerschapsportefeuille. De verwerking en de betaling van de subsidiemaatregel is toegewezen aan de firma Sodexo.

Vooraf belangrijk om te weten:

  • u dient als zelfstandige geregistreerd te zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en uw onderneming dient in het vlaamse gewest te zijn gelegen. Enkel dan kan u zich registreren om van de KMO gebruik te maken (Meer info : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille )
  • Registratie en aanmelding onderneming KMO : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
  • subsidie van 40% van het opleidingsbedrag
  • de aanvraag moet u ten laatste 14 dagen na begin van de opleiding indienen. Hierop wordt onder geen enkele voorwaarde een uitzondering gemaakt. De eerste les van de opleiding is hiervoor de datum die telt
  • geen betaling aan de UGent, alleen aan KMO-portefeuille
  • U vraagt direct in één keer het volledige bedrag aan via de KMO, niet enkel het voorschot, anders wordt het resterend bedrag geannulleerd wegens te laat aangevraagd.
  • nuttige link: studiegids

Na inschrijving voor een opleiding bij UGent gaat u een factuur van de Universiteit Gent ontvangen. Deze moet niet aan ons betaald worden omdat de hele betalingsprocedure wordt afgehandeld via KMO-portefeuille .

Als u bij KMO-portefeuille bent geregistreerd, kan u een aanvraag voor uw gekozen opleiding indienen tot 14 kalenderdagen na begin van de prestaties. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

Dienstverlener: Universiteit Gent
Pijler: Opleiding
Erkenningsnummer: DV.O103193 (DV.O als letters en 103193 als cijfers)

NACE-code: 86905 (ambulante revalidatieactiviteiten)
Uren overeenkomst: 360u

Gelieve zeker de juiste dienstverlener in uw aanvraag in te vullen. Anders gaat de aanvraag bij ons niet terechtkomen en kan niet goedgekeurd worden.

Hierbij de link van de KMO-portefeuille met een stappenplan.

Gelieve zeker de laatste stap in uw KMO-portefeuille te doen, anders kan de betaling niet doorgaan.