Audiovestibular Research Unit Ghent

Onderzoekslijn Audiologie

Het auditief systeem

Dit onderzoeksdomein richt zich op het onderzoeken en voorkomen van factoren die het gehoorsysteem beïnvloeden bij zowel

de algemene bevolking (recreatieve en beroepsmatige blootstelling aan lawaai), door

  • preventie, evaluatie en monitoring van gehoorgerelateerde problemen,
  • epidemiologische studies,
  • attitudes ten opzichte van lawaai, gehoorverlies en gehoorbescherming,
  • gehoorbescherming, hoorzorgprogramma's en (inter)nationale criteria
  • ontwikkeling en implementatie van mHealth smartphone-applicaties;
  • specifieke populaties (diabetes, hiv, vestibulair schwannoom).

Tinnitus en/of hyperacusis

Dit onderzoeksdomein wil meer inzicht verkrijgen in de complexe mechanismen van tinnitus en hyperacusis. Hierbij worden medische en audiologische gegevens verzameld, aangevuld met EEG-, fMRI- en fNIRS-experimenten. Comorbiditeiten als chronische pijn en cognitieve impact zijn belangrijke subitems in dit onderzoek.

Auditief cognitief functioneren

Naast het perifere en centrale auditieve systeem dragen centrale cognitieve processen bij aan gehoor en spraakverstaan. Het doel is dan ook om het auditief-cognitief functioneren in verschillende populaties (normaalhorenden, slechthorenden, hoortoestelgebruikers, te ontrafelen aan de hand van een uitgebreide cognitieve testbatterij, een gedragsmatige luisterinspanningstest, EEG en fNIRS.

Onderzoekslijn Vestibulum

Vestibulaire functie bij volwassenen

Dit onderzoeksdomein richt zich op de evaluatie en therapeutische benadering van de perifere vestibulaire functie bij patiënten met de ziekte van Parkinson, diabetes mellitus, syndroom van Turner, evenals de impact van een perifere vestibulaire disfunctie op zowel motorisch als cognitief functioneren. Bij dit onderzoek wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van perifere vestibulaire (video hoofd impulse test (vHIT), cervicaal/oculair vestibulair geëvokeerde myogene potentialen (c/oVEMP), calorische test, en rotatie-onderzoek), cognitieve en motorische functietesten.

Vestibulaire functie bij kinderen

Gezien de impact van een vestibulaire dysfunctie op de (motorische) ontwikkeling van kinderen, richt deze onderzoekslijn zich, met behulp van bovengenoemde functietesten, voornamelijk op de implementatie van vestibulaire screening op jonge leeftijd (www.vis-flanders.be), onderzoek naar de impact van een vestibulaire dysfunctie op de motorische en cognitieve ontwikkeling, en op de uitwerking van vestibulaire revalidatie. Dit binnen tal van pediatrische doelpopulaties: typisch ontwikkelende kinderen, kinderen met gehoorverlies, met een congenitale cytomegalovirus infectie, een cochleair implantaat, syndroom van Turner, 22q11 deletie syndroom, of een  ontwikkelingsstoornis (vnl. ADHD, ASD en/of DCD).

 

Medewerkers

Zelfstandig academisch personeel en gastprofessoren

Prof. dr. Hannah Keppler

Prof. dr. Leen Maes

Prof. dr. Bart Vinck

Postdoctorale onderzoekers

Dr. Katrien Kestens

Predoctorale onderzoekers

Drs. Nele De Poortere

Drs. Pauline Devolder

Drs. Emmely Van Acker

Drs. Louise Van Goylen

Drs. Ruth Van Hecke