Occupational Therapy Research Unit Ghent

Betekenisvolle Activiteiten

In deze onderzoekslijn staan drie topics centraal

(a) het ontwikkelen van occupation based en occupation focused interventies waarin betekenisvolle activiteiten centraal staan op het niveau van kwaliteit van leven, welzijn, identiteit;

(b) het optimaliseren van occupational diagnosis met onder meer het ontwikkelen van instrumenten om betekenisgeving te kunnen meten, een diagnose te kunnen stellen en doelen te bepalen;

(c) de neurofysiologie van betekenisvolle activiteiten met EEG (Electroencefalografie) en fNIRS (Functional Near infrared Spectroscopy). 

Participatie

Participatie wordt sinds de publicatie van de Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren (ICF) door de WHO steeds meer gebruikt in de gezondheids-, welzijnszorg en in de revalidatie.  Deze onderzoekslijn focust enerzijds op het helder krijgen van het begrip en anderzijds op het meten ervan zodat dit toepasbaar wordt in interventies in diverse doelgroepen en sectoren van de gezondheids-,  de welzijns- en de revalidatiesector.

Arbeidsparticipatie is een specifieke focus binnen deze onderzoekslijn. Return to Work, met belangrijke concepten als Functional Capacity Evaluation en Capability Approach (CA) staan centraal.  In deze onderzoekslijn staan twee topics centraal

(a) het verhelderen van het onderliggen concepten in Return To Work;

(b) het ontwikkelen van evidence based tailored interventies.

Organisatie van de Revalidatie

In deze onderzoekslijn wordt de focus gelegd op de organisatie van de revalidatie met het oog op het optimaliseren ervan (effectiviteit, efficiëntie, toekomstgerichtheid, duurzaamheid en financiering),  op het bevorderen van de participatie en de levenskwaliteit van de revalidanten (shared decision-making, empowerment).

Gezondheid en zelf-management

In het kader van chronische ziekte wordt gezondheid steeds meer gepercipieerd als een dynamisch gegeven evenalsde mogelijkheid om zelf te managen ondanks de aanwezigheid van de ziekte. Zelfmanagement wordt gekenmerkt door drie subvormen, namelijk medisch management, emotioneel management en rolmanagement. Het verhelderen van het concept zelfmanagement en het ontwikkelen van evidence based interventies staan centraal.

Medewerkers

Zelfstandig academisch personeel en gastprofessoren

Prof. dr. Patricia De Vriendt

Prof. dr. Daphne Kos

Prof. dr. Dominique Van de Velde

Postdoctorale onderzoekers

Dr. Marieke Coussens

Dr. Ellen Cruyt

Dr. Stijn De Baets

Predoctorale onderzoekers

Drs. Dries Ceulemans