Paediatric Rehabilitation Research Unit Ghent

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

Deze onderzoekslijn heeft bijzondere aandacht voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, aandachts- en motorische stoornissen (ADHD, DCD).  Deze stoornissen gaan gepaard met onder andere lagere fysieke fitheid, gedaalde participatie, verminderd leervermogen en vertraagde motorische ontwikkeling. Vroegtijdige diagnostiek is cruciaal om deze problemen te voorkomen en de levenskwaliteit van de kinderen en hun omgeving te optimaliseren. 

Neurologische aandoeningen

Deze onderzoekslijn heeft bijzondere aandacht voor kinderen met cerebrale parese (CP), met focus op risicoanalyse van neuromotore en cognitieve uitkomsten bij prematuur geboren kinderen,  evidence based medicine met een specifieke focus op krachttraining, kwantitatieve metingen van spiertonus en spiermorfologie en incontinentie of andere lagere urinewegsymptomen.

 

Fysiek functioneren

Deze onderzoekslijn tracht het fysiek functioneren van kinderen met chronisch inwendige aandoeningen (mucoviscidose, overgewicht en obesitas, Turner syndroom, hersentumoren) te optimaliseren. Dit met als doel het welbevinden, de comorbiditeiten en prognose te verbeteren.  Dit wordt gerealiseerd door de fysieke activiteit en fysieke fitheid te verhogen en het sedentair gedrag te verlagen door het gedrag van het kind (en/of de omgeving) te veranderen. Bij de ontwikkeling van deze interventies betrekken we de patiëntenpopulatie via  co-creatie

 

Vestibulaire onderzoekslijn

Vestibulaire (evenwichtsorgaan) dysfuncties bij kinderen hebben een aanzienlijke impact op verschillende (motorische) ontwikkelingsdomeinen, waardoor belangrijke motorische mijlpalen met vertraging worden bereikt. Later kunnen kinderen met vestibulaire dysfuncties ook problemen ervaren op school (sociaal-cognitief) of problemen met sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom is vroege diagnostiek van cruciaal belang, en wordt gefocust op de implementatie van vestibulaire (en motorische) screening.

 

Onderzoekslijn Neurologische communicatiestoornissen

Een aantal ontwikkelings- en verworven stoornissen (dyslexie, autismespectrum stoornis, afasie, dysartrie, dyspraxie) gaan gepaard met afwijkende linguïstische en spraakmotorische verwerking. Taalonderzoek aan de hand van EEG is veel gevoeliger dan de klassieke pen- en papiertaken. Om EEG in te zetten voor klinische doeleinden, wordt de impact van leeftijd, geslacht en cognitieve invloeden (aandacht, switching,…) op taalkarakteristieken, alsook op discourse en spontaan taalgebruik, bij gezond ontwikkelende kinderen tussen 6-12 jaar onderzocht.

Uitgelicht

Initiatief voor evidende-based kinderkinesitherapie.

Medewerkers

Zelfstandig Academisch Personeelsleden en gastprofessoren

Prof. dr. Lynn Bar-On

Prof. dr. Leen Maes

Prof. dr. Chris Van den Broeck

Prof. dr. MD Catharine Vander Linden

Postdoctorale onderzoekers

Dr. Marieke Coussens

Dr. Bieke Samijn

Dr. MD Ruth Van der Looven

Predoctorale onderzoekers

Drs. Yana Criel

Drs. Oona Cromheecke

Drs. Amy De Roubaix

Drs. Babette Mooijekind

Drs. Jorn Ockerman

Drs. Ruth Van Hecke

Drs. Michelle Verhoeven