Rehabilitation in Chronic Internal Disorders Research Unit Ghent

De onderzoeksgroep Revalidatie bij inwendige aandoeningen heeft tot doel de fysieke fitheid, fysieke activiteit en/of het sedentair gedrag te verbeteren bij patiënten met inwendige aandoeningen. Dit om het welzijn, de complicaties en de prognose van de patiënt over de volledige levensduur te verbeteren. Hiervoor richten we ons op (begeleide) trainingsprogramma's en leefstijlinterventies die erop gericht zijn de fysieke fitheid, activiteit en/of sedentair gedrag van patiënten te veranderen. We streven ernaar om patiënten en andere stakeholders zoveel mogelijk te betrekken door middel van focusgroepen of co-creatiestrategieën.

Interventies

Verhogen van fysieke fitheid

In ons onderzoek richten we ons naast het optimaliseren van gesuperviseerde programma’s ook op het belang van de timing van het programma (bv. effect van post-prandiale lichaamsbeweging bij patiënten met diabetes mellitus), de meerwaarde van add-on interventies en de setting van het programma (bv. community-based en home-based training).

Verbeteren van Fysieke activiteit en sedentair gedrag

Programma's met als doel het (her)activeren van patiënten maken gebruik van gedragsveranderingstechnieken om de patiënt te begeleiden naar een actievere levensstijl. Tele- coaching met behulp van een smartphone applicatie is een belangrijke focus hierin.

 

Functionele voedingsmiddelen/nutriceuticals

Vanwege de positieve effecten op de cardiovasculaire gezondheid, ontsteking en insulineresistentie wordt inname van flavanolen getest als een ondersteunende therapie voor patiënten met inwendige ziekten.

 

Bestudeerde populaties 

We focussen ons op zowel kinderen, volwassen als ouderen met respiratoire aandoeningen (COPD, longkanker, mucoviscidose), hart- en vaatziekten (chronisch hartfalen, Turner syndroom), metabole ziekten (diabetes mellitus type 1 en 2, overgewicht en obesitas, prediabetes), reumatologische aandoeningen (Ehlers-Danlos-syndroom, osteogenesis imperfecta, Marfan syndroom, osteoartrose)

 

Uitkomstmaten

Volgende uitkomstmaten staan centraal:

  • Fysieke activiteit, sedentair gedrag, slaap (accelerometrie)
  • Fysieke fitheid: labotetsen (CPET, Dynamometrie, Mechanografie), veldtesten (6mwt, handknijpkracht, sit-to-stand, SPPB,…)
  • insulinegevoeligheid en glycemische variabiliteit (orale glucosetolerantietesten, clamp, continue glucose meetsystemen)
  • cardiovasculaire gezondheid (Flow mediated dilation, pulse wave velocity, bloeddruk)
  • bot (DEXA, perifere quantitatieve CT)
  • inflammatie (Ultrasound, MRI, bloed)
  • levenskwaliteit, gezondheidseconomische aspecten (kwalitatief onderzoek)

 

Medewerkers

Zelfstandig academisch personeel en gastprofessoren

Prof. dr. Patrick Calders

Prof. dr. Marieke De Craemer

Prof. dr. Heleen Demeyer

 

Postdoctoraal onderzoekers

Dr. Marie Coussens

Dr. Simon Helleputte

Dr. Jan Stautemas

 

Predoctorale onderzoekers

Drs. Eva Arents

Drs. Lotte Bogaert

Drs. Jasmine De Beir

Drs. Marga Decraene

Drs. Fien Hermans

Drs. Manon Kinaupenne

Drs. Cato Van De Looverbosch

Drs. Iris Willems