Speech Language Research Unit Ghent

De onderzoeksgroep richt zich op twee grote onderzoeksgebieden binnen de logopedie, namelijk spraak en taal. Het onderzoek richt zich op verschillende populaties: kinderen, volwassenen en ouderen met specifieke focus op bijzondere groepen (zoals zangers, beroepssprekers, studenten logopedie, schisispatienten, gender variante personen, stemplooiparalyses, enz…).

Spraak

Spraakstoornissen

Deze onderzoekslijn focust op de perceptuele en instrumentele analyse van de spraak, resonantie, articulatie en het oromyofunctioneel gedrag (bv. open mondgedrag, infantiel slikken). Daarnaast wordt de effectiviteit van interventies voor spraakstoornissen geëvalueerd met het oog op het optimaliseren van de logopedische zorg en de levenskwaliteit van de patiënt.

Stemstoornissen

Deze onderzoekslijn focust op het optimaliseren van de perceptuele en instrumentele diagnostiek van de stem en stemstoornissen met inbegrip van akoestische fonetiek. Daarnaast wordt de effectiviteit van stemtherapie en stemtechnieken geëvalueerd met het oog op het ontwikkelen van een innovatief model voor stemtherapie.

Resonantiestoornissen

Deze onderzoekslijn focust op resonantie van de spraak. Hypernasaliteit is een vaak voorkomend resonantieprobleem die een negatieve invloed kan hebben op de articulatie en spraakverstaanbaarheid. Een specifieke doelgroep hierbij zijn personen die geboren werden met schisis. Deze onderzoekslijn richt zich op de innovatie van het perceptueel en instrumenteel meten van resonantie, het ontwikkelen en evalueren van evidence-based behandeltechnieken en -interventies en het ontwikkelen van instrumenten om de levenskwaliteit in kaart te brengen.

Articulatie en oromyofunctionele stoornissen

Deze onderzoekslijn focust op het in kaart brengen van de articulatie en dialecten. Daarnaast worden de mogelijke effecten van oromyofunctionele stoornissen, zoals open mondgedrag en infantiel slikken, op de articulatie nagegaan.

 

Taal

De focus van dit onderzoeksgebied ligt op de studie van meertaligheid.

Articulatie- en taalvaardigheden alsook de spraakverstaanbaarheid van verschillende meertalige groepen worden hierin bestudeerd. De belangrijkste focus is het optimaliseren van de diagnostiek van taalproblemen bij meertalige kinderen, de taalvaardigheden van kinderen met DCD en de taalontwikkeling bij tweelingen.

Medewerkers

Zelfstandig Academisch Personeelsleden en gastprofessoren

Prof. dr. Evelien D’haeseleer

Prof. dr. Kurt Eggers

Prof. dr. Youri Maryn

Prof. dr. Kristiane Van Lierde

 

Postdoctorale onderzoekers

Dr. Cassandra Alighieri

Dr. Kim Bettens

Dr. Clara Leyns

Dr. Iris Meerschman

 

Predoctorale onderzoekers

Drs. Anke Adriaansen

Drs. Fien Allemeersch

Drs. Gizem Aslan

Drs. Julie Daelman

Drs. Iris Heselmans

Drs. Imke Kissel

Drs. Tara Mouton

Drs. Tine Papeleu

Drs. Charis Van der Straeten

Drs. Jolien Verbeke