Spine, Head and Pain Research Unit Ghent

Onderzoekspopulaties

De onderzoeksgroep werkt  met gezonde proefpersonen (met of zonder experimenteel geïnduceerde pijn) en patiënten. Deze patiëntengroepen ervaren acute, recurrente of chronische klachten, meestal van musculoskeletale aard die hoofdzakelijk voorkomen ter hoogte van de wervelkolom, het hoofd of meer wijdverspreid doorheen het lichaam (bv. rug-, nek-, hoofdpijn, tinnitus, fibromyalgie, cvs CVS).

Soorten onderzoek/technieken

De onderzoekslijn focust op onderliggende perifere en centrale mechanismen van deze klachten. De mogelijke rol van deze mechanismen in de voorbeschikking, oorzaak of instandhouding van de klachten wordt bestudeerd. Zowel biologische, psychologische als sociale componenten worden onderzocht, alsook hun wisselwerking.

 

Soorten onderzoek :

  • Vergelijkend onderzoek tussen patiëntengroepen of ten opzichte van gezonde personen;
  • Cross-sectioneel onderzoek waarbij vooral gekeken wordt naar het voorkomen van bepaalde karakteristieken en de interacties daartussen binnen één groep;
  • Longitudinaal onderzoek waarbij het mogelijk is om de evolutie in de tijd van bepaalde karakteristieken te bestuderen om zo bijvoorbeeld transitie en prognose te voorspellen.

Technieken:

  • Zelfrapportage: biopsychosociale of maatschappelijk-economische uitkomstmaten (symptomen, beperkingen, psychosociale factoren)
  • Prestatiegebaseerde testing: “clinical based assessment” van (sensori)motorische vaardigheden, activiteitenmonitoring
  • Neurofysiologische testing: elektromyografie, elektro-encefalografie, kwantitatief sensorische testing
  • Biomechanische testing: Driedimensionale bewegingsanalyse
  • Medische beeldvorming: Magnetic Resonance Imaging (MRI) van spieren en hersenen

 

Interventies

De effecten van verschillende interventies worden nagegaan ter preventie en behandeling van acute, recurrente en chronische klachten op een  zowel fundamentele, translationele of klinische wijze.

Zo worden effecten nagegaan van onder andere oefentherapie, manuele therapie, (ergonomisch) advies, pijneducatie, management van levensstijl  (vb. slaap, fysieke activiteit) en multidisciplinaire therapie.

Medewerkers

Zelfstandig Academisch Personeelsleden en gastprofessoren

Prof. dr. Barbara Cagnie

Prof. dr. Lieven Danneels

Prof. dr. Robby De Pauw

Prof. dr. Thomas Matheve

Prof. dr. Jessica Van Oosterwijck

Prof. dr. Tine Willems

Postdoctorale onderzoekers

Dr. Jente Bontinck

Dr. Kayleigh De Meulemeester

Dr. Vincent Dewitte

Dr. Matthijs Moerkerke

Predoctorale onderzoekers

Drs. Lisa Bernaers

Drs. Amber Billens

Drs. Michiel Brandt

Drs. Marjolein Chys

Drs. Elise Cnockaert

Drs. Robrecht De Baere

Drs. Indra De Greef

Drs. Maxim De Sloovere

Drs. Laura Int Panis

Drs. Hannes Meirezonne

Drs. Sophie Van Oosterwijck

Drs. Joren Vyverman

Drs. Jaap Wijnen