Databases Byzantine Studies

databases L93

 • Acta Sanctorum

  De databank Acta Sanctorum bevat de tekst van de 68 volumes van de Acta Sanctorum, gepubliceerd in Antwerpen en Brussel door het genootschap van de Bollandisten (1643-1940).

 • Basilica Online

  Basilica Online is een volledig doorzoekbare onlineversie van de tekstuitgave van de Basilica en zijn scholia samengesteld door H.J. Scheltema, D. Holwerda, and N. van der Wal tussen 1945 en 1988. De Basilica is een belangrijke bron voor het Byzantijnse recht en bij uitbreiding de Byzantijnse samenleving.

 • Brill Encyclopedia of Early Christianity Online

  De Brill Encyclopedia of Early Christianity Online is een digitale encyclopedie die focust op het Vroege Christendom en meer bepaald de teksten, auteurs, ideeën alsook het onderzoek en haar historiografie.

 • Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History

  De Christian-Muslim Relations Online biedt een overzicht van de relaties tussen beide godsdiensten voor de periode van 600 tot 1500 zoals die zijn opgeschreven in Syrische, Arabische, Griekse, Latijnse en anderstalige bronnen uit deze periode.

 • Database of Byzantine Book Epigrams (DBBE)

  De Database of Byzantine Book Epigrams (DBBE) is een lopend project dat tekstuele en contextuele data verzamelt omtrent boekepigrammen afkomstig uit Byzantijnse manuscripten.

 • Patrologia Latina

  De Patrologia Latina Database bevat 221 volumes en omvat de volledige elektronische versie van de eerste editie van Jacques-Paul Migne's Patrologia Latina (1844-1855 en 1862-1865).

 • Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit Online

  De Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit Online/Prosopography of the Middle Byzantine Period Online (PMBZ Online) is een biografische databank voor het Midden-Byzantijnse Rijk (641-1025) en bevat verwijzingen naar 21.000 personen.

 • TLG : Thesaurus Linguae Graecae

  De Thesaurus Linguae Graecae verzameld en digitaliseert Griekse literaire teksten uit de periode van Homerus tot de val van het Byzantijnse Rijk in 1453, met het doel in de toekomst ook recentere literaire teksten op te nemen.

 • Vetus Latina Database

  Vetus Latina Database is een index van alle Griekse en Latijnse patristische citaten of allusies op de pre-Vulgaatedities van de Bijbel.