Databases Didactics Classical Languages

databases L25

 • Database of Latin Dictionaries

  Database of Latin Dictionaries omvat verschillende Latijnse woordenboeken die onder te brengen zijn in drie categorieën, met name woordenboeken met vertalingen naar moderne talen, woordenboeken met semantische en etymologische verklaringen voor Latijnse woorden in het Latijn en historische Latijnse woordenboeken.

 • Der Neue Pauly

  Der Neue Pauly is een Duitstalige encyclopedie voor de Antieke wereld die meer dan 20.000 lemma telt over de Grieks-Romeinse cultuur en geschiedenis en haar receptie doorheen de daaropvolgende eeuwen.

 • Grieks/Nederlands Woordenboek

  Dit is de online editie van het woordenboek Grieks/Nederlands, een lexicon op Oudgriekse teksten van Homerus tot in de 2e eeuw n. Chr.

 • L'Année Philologique

  L’Année philologique is een gespecialiseerde bibliografische databank van wetenschappelijke literatuur omtrent de verschillende aspecten van de Griekse en Romeinse samenleving.

 • Loeb Classical Library

  De Loeb Classical Library bundelt Engelse vertalingen van klassieke Griekse en Latijnse teksten.

 • New Pauly

  De New Pauly is de Engelstalige versie van Der Neue Pauly, een encyclopedie voor de Antieke wereld die meer dan 20.000 lemma telt over de Grieks-Romeinse cultuur en geschiedenis en haar receptie doorheen de daaropvolgende eeuwen.

 • Oxford Bibliographies in Classics

  Oxford Bibliographies in Classics is een bibliografische databank voor het wetenschappelijk onderzoek omtrent de verschillende aspecten van de Klassieke wereld.

 • TOCS-IN

  TOCS-IN: Tables of Contents of Journals of Interest to Classicists voorziet de inhoudstafels van een selectie tijdschriften voor de vakgebieden Klassieke studies, Nabije Oosten en Religie.

 • Woordenboek Latijn/Nederlands

  De inhoud van de webeditie van het Woordenboek Latijn-Nederlands wordt regelmatig geactualiseerd met verbeteringen en aanvullingen en verschilt van de paperback- en gebonden uitgave (inclusief cd-rom). De webeditie biedt onder meer geavanceerde zoekmogelijkheden zoals het specifiek zoeken op Nederlandse woorden die in de verklarende teksten voorkomen.