Databases English Linguistics

databases L33

  • Bibliography of Linguistic Literature - Bibliographie Linguistischer Literatur

    BLLDB is de online versie van de Bibliografie van de Taalkundige Literatuur (BLL). Het is een van de belangrijkste bronnen van bibliografische informatie voor zowel de algemene als de Engelse, Duitse en Romaanse taalkunde. Het BLLDB is samengesteld door de Bijzondere Collectie Linguïstiek van de Universiteitsbibliotheek Frankfurt am Main.

  • Dictionary of Old English Web Corpus

    De Dictionary of Old English Web Corpus is een online databank die bestaat uit ten minste één exemplaar van elke Oud-Engelse tekst. In sommige gevallen wordt meer dan één exemplaar opgenomen, als het significant is omwille van het dialect of de datum.

  • Dictionary of the Scots Language

    Dictionary of the Scots Language is een historisch woordenboek van het Schots vanaf de twaalfde eeuw en maakt A Dictionary of the Older Scottish Tongue (DOST) en The Scottish National Dictionary (SND) gezamenlijk doorzoekbaar.