Databases Medieval History

databases L04

 • Acta Sanctorum

  De databank Acta Sanctorum bevat de tekst van de 68 volumes van de Acta Sanctorum, gepubliceerd in Antwerpen en Brussel door het genootschap van de Bollandisten (1643-1940).

 • Biblia sacra

  Biblia Sacra is een elektronische bibliografie met informatie over bijbels gedrukt in Nederland en België of bestemd voor de Nederlandse en Belgische markt.

 • Biographie Nationale

  Deze website biedt de gedigitaliseerde versie aan van de Biographie Nationale en de Nouvelle Biographie Nationale, uitgegeven door de Koninklijke Academie van België.

 • Brepolis Medieval and Early Modern Bibliographies

  Gecombineerd zoeken in de online bibliografieën IMB (International Medieval Bibliography), BCM (Bibliographie de Civilisation Médiévale) en IBHR (International Bibliography of Humanism and the Renaissance) biedt toegang tot 14 eeuwen Europese geschiedenis (300-1700).

 • CEN : Catalogus Epistularum Neerlandicarum

  De CEN is een catalogus van de tot op heden ontsloten brieven berustend in de collecties van samenwerkende Nederlandse erfgoedinstellingen. De CEN ontsluit meer dan 2 miljoen brieven geschreven in de vroegmoderne en moderne tijd (ca. 1500 - heden).

 • CERL - Heritage of the Printed Book Database

  De HPB Database (voorheen de Hand Press Book Database genoemd) is een gestaag groeiende verzameling van bestanden met catalogusgegevens van grote Europese en Noord-Amerikaanse onderzoeksbibliotheken die betrekking hebben op Europese drukwerken uit de handpersperiode (c.1455-c.1830), geïntegreerd in één bestand.

 • Dictionary of Old English Web Corpus

  De Dictionary of Old English Web Corpus is een online databank die bestaat uit ten minste één exemplaar van elke Oud-Engelse tekst. In sommige gevallen wordt meer dan één exemplaar opgenomen, als het significant is omwille van het dialect of de datum.

 • Early European Books

  Early European Books (EEB) biedt toegang tot een uiteenlopend aanbod van gedrukte bronnen uit Europa of in Europese talen van vóór 1701.

 • Europa Sacra

  Europa Sacra is een online databank van kerkelijke prelaten in de middeleeuwen.

 • Gutenberg Bible

  Deze website bevat de tekst van en achtergrondinformatie over de twee exemplaren van de Gutenberg Bible in de British Library.

 • Gutenberg Digital

  Gutenberg Digital is een gedigitaliseerde versie van de Gutenbergbijbel die in Göttingen bewaard wordt.

 • ISTC : Incunabula Short Title Catalogue

  De Incunabula Short Title Catalogue is de internationale databank van 15de-eeuwse Europese drukwerken, opgezet door de British Library en met bijdragen van instellingen uit de hele wereld.

 • Labyrinth

  Op zoek naar bronnen voor middeleeuwse studies? Labyrinth, een initiatief van Georgetown University, biedt je een draad van Ariadne door de doolhof van informatie online.

 • Loeb Classical Library

  De Loeb Classical Library bundelt Engelse vertalingen van klassieke Griekse en Latijnse teksten.

 • LLTB : Library of Latin Texts -Series B

  LLT-B is een full-text databank met Latijnse teksten van de vroegste Latijnse literatuur tot nu. In LLT-B zijn voornamelijk grotere corpora van homogene teksten opgenomen. LLT-B wordt in de toekomst geïntegreerd met LLT-A.

 • Material Evidence in Incunabula (MEI)

  MEI is een databank die specifiek is ontworpen om de materiële kenmerken van 15de-eeuwse gedrukte boeken vast te leggen en te doorzoeken: eigenaarschap, decoratie, inbindmethodes, handschriftannotaties, stempels, prijzen, enz. MEI is gekoppeld aan de Incunabula Short Title Catalogue.

 • dMGH : Monumenta Germaniae Historica Digital

  dMGH is de databank van de uitgever uit München van publicaties in de reeks Monumenta Germaniae Historica, met uitzondering van de laatste 2 jaar. De geleidelijke upload van een aanzienlijke backlog van volumes is aan de gang.

 • Medieval/Modern

  Medieval/Modern is het kennisplatform van het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies (HPIMS) aan de UGent.

 • Narrative Sources

  Narrative Sources geeft een overzicht van verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden.

 • Patrologia Latina

  De Patrologia Latina Database bevat 221 volumes en omvat de volledige elektronische versie van de eerste editie van Jacques-Paul Migne's Patrologia Latina (1844-1855 en 1862-1865).

 • STCN : Short Title Catalogue Netherlands

  De Short-Title Catalogus Nederland is de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800; ook opgenomen zijn summiere beschrijvingen van Nederlandse (post-)incunabelen.

 • Vetus Latina Database

  Vetus Latina Database is een index van alle Griekse en Latijnse patristische citaten of allusies op de pre-Vulgaatedities van de Bijbel.