Databases (General)

Elektronische bronnen: algemene bronnen, woordenboeken en encyclopedieën / Electronic resources: general resources, dictionaries and encyclopaedias

 • Algemeen Nederlands Persbureau fotoarchief / ANP

  Het Algemeen Nederlands Persbureau fotoarchief (ANP) bevat een ruime selectie gedigitaliseerde foto's uit de handgemaakte plakboeken van 1956 tot 1996, aangevuld met scans van nog oudere beelden uit de periode 1900 tot 1956.

 • BelgicaPress

  BelgicaPress van KBR biedt toegang tot meer dan honderd gedigitaliseerde, Belgische kranten (1814-1970).

 • Database of Latin Dictionaries

  Database of Latin Dictionaries omvat verschillende Latijnse woordenboeken die onder te brengen zijn in drie categorieën, met name woordenboeken met vertalingen naar moderne talen, woordenboeken met semantische en etymologische verklaringen voor Latijnse woorden in het Latijn en historische Latijnse woordenboeken.

 • Dictionnaire des Peintres belges du XIVe siècle à nos jours

  Dictionnaire des peintres belges heeft betrekking op het leven en het werk van ongeveer 6300 kunstschilders en behandelt zowel de grote als de meer bescheiden vertegenwoordigers van de Belgische schilderkunst, gaande van Van Eyck tot Delvaux.

 • Dictionary of Old English Web Corpus

  De Dictionary of Old English Web Corpus is een online databank die bestaat uit ten minste één exemplaar van elke Oud-Engelse tekst. In sommige gevallen wordt meer dan één exemplaar opgenomen, als het significant is omwille van het dialect of de datum.

 • DOAJ : Directory of Open Access Journals

  De Directory of Open Access Journals omvat open access, peer-reviewed tijdschriften die voor het merendeel doorzoekbaar zijn op artikelniveau. Het doel van het project is om alle onderwerpen en talen te beslaan.

 • Google Scholar

  Google Scholar is een vrij toegankelijke zoekmachine van Google, waarin de inhoud van wetenschappelijke literatuur (artikels, pre-print, datasets...) van erg diverse disciplines is samengebracht.

 • Grieks/Nederlands Woordenboek

  Dit is de online editie van het woordenboek Grieks/Nederlands, een lexicon op Oudgriekse teksten van Homerus tot in de 2e eeuw n. Chr.

 • JSTOR

  JSTOR biedt toegang tot meer dan 12 miljoen wetenschappelijke tijdschriftartikelen, boeken en primaire bronnen in 75 disciplines.

 • MLA International Bibliography & Directory of Periodicals

  MLA International Bibliography & MLA Directory of Periodicals biedt gedetailleerde bibliografische informatie over meer dan 2 miljoen publicaties die betrekking hebben op literatuur, literatuurtheorie, dramatische kunsten, folklore, taal, taalkunde, pedagogie, retoriek en compositie, en de geschiedenis van het drukken en uitgeven.

 • Periodicals Archive Online

  Periodicals Archive Online bevat het archief van honderden gedigitaliseerde tijdschriften over kunst, Humanities en sociale wetenschappen. UGent heeft een abonnement op collecties 1 en 2 van deze ProQuest-databank.

 • Proquest databases

  Het Proquest-platform biedt webtoegang tot verschillende grote databases en collecties. De databanken zijn gegroepeerd in vakgebieden; Kunst, Economie, Bibliotheek- en Informatiekunde, Linguïstiek, Literatuur & Taal, Psychologie, Sociale Wetenschappen.

 • Scopus

  Scopus is een grote databank met abstracts en citaties van wetenschappelijke tijdschriften, boeken en conferentieverslagen. Scopus bundelt zowel alfa, beta en gamma wetenschappen in één omgeving.

 • UniCat : virtual Belgian union catalogue

  Unicat is de overkoepelende catalogus voor de bibliotheken in België. Het is de opvolger van de CCB (Collectieve Catalogus België) en bevat circa 14 miljoen records van alle universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek van België.

 • Van Dale woordenboeken

  UGent heeft een licentie voor de Dikke Van Dale en vele andere Van Dale woordenboeken

 • Vroegmiddelnederlands Woordenboek

  Het VMNW is een wetenschappelijk woordenboek dat toegang geeft tot een groot aantal bronnen: woorden en hun betekenis(sen) uit de ruim 2.200 ambtelijke bescheiden uit de dertiende eeuw, antroponiemen en toponiemen, woorden en namen van personages uit literaire teksten, etc. Het VMNW blijft een woordenboek bij het Corpus-Gysseling.

 • Woordenboek der Nederlandsche Taal

  Deze onlineversie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal is het eerste onderdeel van het GTB (Geïntegreerde Taal Bank) project 'Historische woordenboeken van het Nederlands online'. Het bevat trefwoorden in de huidige spelling, woordenboekartikelen en subtrefwoorden. Bij de trefwoorden zijn links opgenomen naar beschikbare dialectkaarten (o.a. de Taalatlas van Noord en Zuid), naar het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands en het Etimologiewoordeboek van Afrikaans en naar afbeeldingen van planten en dieren.

 • Woordenboek Latijn/Nederlands

  De inhoud van de webeditie van het Woordenboek Latijn-Nederlands wordt regelmatig geactualiseerd met verbeteringen en aanvullingen en verschilt van de paperback- en gebonden uitgave (inclusief cd-rom). De webeditie biedt onder meer geavanceerde zoekmogelijkheden zoals het specifiek zoeken op Nederlandse woorden die in de verklarende teksten voorkomen.

 • WorldCat

  Via Worldcat kan je tegelijk in bibliotheekcollecties uit alle landen van de wereld zoeken. OCLC beheert het grootste netwerk van bibliotheken.

 • WoS : Web of Science

  ISI Web of Science bevat meer dan 10.000 high-impact tijdschriften uit de alfa- en beta-wetenschappen en de sociale wetenschappen, aangevuld met de proceedings van meer dan 120.000 internationale conferenties.