Schenken aan de UGent via het Universiteitsfonds

De UGent kan - via het Universiteitsfonds - alle hulp gebruiken om haar toptalent te blijven stimuleren en om zo uit te blinken op nationaal en internationaal niveau.

Het Universiteitsfonds biedt financiële steun aan de ontwikkeling van de universiteit. Onze fondsenwervers coördineren alle activiteiten die bijdragen aan onderwijs, onderzoek, internationalisering en bescherming van het patrimonium en erfgoed van de UGent.

Daarnaast communiceert het Universiteitsfonds ook met studenten, alumni, bedrijven,... over de diverse mogelijkheden om bij te dragen tot wetenschappelijke projecten binnen de universiteit.

Daarom ontwikkelde het Universiteitsfonds diverse steunfondsen én een bijhorende website om het doneren voor een bepaald project eenvoudiger te maken.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen, hoe groot of klein de inbreng ook is.

Meer weten?

Universiteitsfonds
universiteitsfonds@UGent.be
tel. 09 264 83 32

universiteitsfonds.UGent.be