Het N-Lab (Ghent Laboratory for Network Analysis) informeert en ondersteunt politici, ambtenaren en praktijkwerkers die actief betrokken zijn bij netwerkvorming.